Home / Author Archives: berkan kucuk (page 2)

Author Archives: berkan kucuk

Christenen claimen dat soera al azhaab 56 zou impliceren dat Allah en de engelen, de profeet sav zouden aanbidden, klopt deze claim?

Het woord yusallune wordt ook in de hadieth gebruikt. Hierbij gaat het niet om de profeet maar om doorsnee mensen, betekent dit dat de engelen deze doorsnee mensen aanbidden? Natuurlijk niet. Het gaat om het sturen van smeekbeden. Dit geldt eveneens voor de profeet in soera azhaab vers 56. Het woord ‘salat’ impliceert dat Allah hem (rasoel sav) bijstaat, vergeeft, ... Read More »

Leert het Nieuwe Testament dat Jezus een zondaar was?

ἁμαρτιῶν /hamartian betekent “ham-ar-tee´-ah; from 264; sin (prop. abstr.):—offence, sin (-ful).” (A Concise Dictionary of the Words in the Greek Testament and The Hebrew Bible). “a sin” of “to sin”, (error, a wrong state of mind or soul), (A Pocket Lexicon to the Greek New Testament). Dit woord wordt in verschillende Bijbel boeken toegepast op Jezus. Paul maakt ἁμαρτιῶν in ... Read More »

Bevat Surah 20:96 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 20:96 staat er het volgende: 20:96 Hij (Samiri) zei: “Ik zag iets wat zij niet zagen [lam yabsuru]. Dus nam ik een handvol (van stof) uit de spoor die nagelaten was door de boodschapper (Gabriël/Jibriel). Vervolgens, gooide ik het (over de kalf). Mijn eigen ... Read More »

Bevat Surah 3:146 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 3:146 staat er het volgende: 3:146 En hoevelen van de Profeten vochten [qatala] er niet, vergezeld van vele mensen en zij verloren de moed niet, wanneer zij op de Weg van Allah door rampspoed getroffen werden. En zij verzwakten niet en zij gaven zich ... Read More »

Bevat Surah 1:4 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 1:4 staat er het volgende: 1:4 De Eigenaar/Heerser [maalik] op de Dag des Oordeels. [Qira’aat van ‘Asim, Hamzah en Al-Kisaa’i] 1:4 De Koning [malik] op de Dag des Oordeels. [Qira’aat van Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr en Ibn Amir] In één van de variante ... Read More »

Zijn er andere kleding voortschriften voor de slavin in de islam?

“Not resemble the free woman” komt niet voor in de versie van el mebsuat. In de versie van imam bayhaqi komt het wel voor en in een zwakke overlering in de musannaf van abderrak als volgt voor: Umar saw one of our maidservants wearing a veil and he flogged her. Umar said: Do not resemble free women. Source: Muṣannaf Ibn ... Read More »

Staat er in sahieh buhari dat de bouw van 2 masjids (gebedsruimtes) slechts 40 jaar was?

Sahieh Bukhari, Volume 4, Book 55, Number 585: Narrated Abu Dhar: I said, “O Allah’s Apostle! Which mosque was first built on the surface of the earth?” He said, “Al-Masjid-ul-Haram (in Mecca).” I said, “Which was built next?” He replied “The mosque of Al-Aqsa (in Jerusalem).” I said, “What was the period of construction between the two?” He said, “Forty ... Read More »

Zegt de hadieth dat de metgezellen van de profeet sav geen geslachtsgemeenschap wilden met slavinnen omdat ze heidenen waren?

“Abu Sa’id al-Khudri reported that at the Battle of Hanain Allah’s Messenger sent an army to Autas and encountered the enemy and fought with them. Having overcome them and taken them captives, the Companions of Allah’s Messenger seemed to refrain from having intercourse with captive women because of their husbands being polytheists. Then Allah, Most High, sent down regarding that:” ... Read More »

Moet je iedereen liefhebben wat leert het nieuwe testament?

1: Matthew 23:33 ESV You serpents, you brood of vipers, how are you to escape being sentenced to hell? Jezus noemt zijn opponenten slangen. In matteus 16:23 (marcus 8:33) en in matteus 4:10 noemt Jezus zijn voornaamste discipel Satan. 2: Philipians 3:2 New International Version Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. Paulus noemt hun ... Read More »

Impliceert soera 65:4 dat je mag trouwen met meisjes die niet de puberteit heeft bereikt?

Allereerst het woord dat in sura 65:4 wordt gesproken over ‘Nisaikum’ dit impliceert slechts vrouwen. Het woord maakt geen onderscheid voor meisjes of volwassen vrouwen, de context is bepalend. In soera Nisa (hoofdstuk 4) vers 43 werd het gebruikt voor volwassen vrouwen. Want het aanraken van een minderjarig meisje verbreekt niet de wassing. Ten tweede geeft soera an nisa vers ... Read More »