Home / Authenticiteit van de Bijbel

Authenticiteit van de Bijbel

Gaat Hosea 6:1-2 over Jezus (vrede zij met hem)?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. De Bijbel vertelt ons in Lukas 24:44-47 het volgende: 44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van ... Read More »

Tradities van kerkvaders die niet authentiek zijn?

The historian Eusebius records a tradition (Church History I.12), which he himself firmly believes, concerning a correspondence that took place between Our Lord and the local potentate at Edessa. Three documents relate to this correspondence: the letter of Abgar to Our Lord; Our Lord’s answer; a picture of Our Lord, painted from life. Deze brieven zijn verzinsels. 1: in zijn ... Read More »

Leert het Nieuwe Testament dat Jezus een zondaar was?

ἁμαρτιῶν /hamartian betekent “ham-ar-tee´-ah; from 264; sin (prop. abstr.):—offence, sin (-ful).” (A Concise Dictionary of the Words in the Greek Testament and The Hebrew Bible). “a sin” of “to sin”, (error, a wrong state of mind or soul), (A Pocket Lexicon to the Greek New Testament). Dit woord wordt in verschillende Bijbel boeken toegepast op Jezus. Paul maakt ἁμαρτιῶν in ... Read More »

Zijn de handelingen van de apostelen betrouwbaar – deel 3

1: Galatians 1:17; 17 I did not go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went into Arabia. Later I returned to Damascus. In acts 9:19 and after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. Dit is dus meteen na ze bekering terwijl Paul ... Read More »

Verschillen tussen Dode Zeerollen, Septuagint en de Masoretische tekst deel 4

1: Jesaja 6:3 3 One called to another and said, “Holy, holy, holy, is Yahweh of Armies! The whole earth is full of his glory!” In de DZR is dat Jesaja 6:3 3 THEY WERE CALLING EACH OTHER, “Holy, holy, is Yahweh of Armies! The whole earth is full of his glory!” 2: De DZR bevatten 8 extra psalmen (Psalmen ... Read More »

Wordt alles gereinigd met bloed hebreeen 9:22?

Hebrews 9:22 Indeed, under the law almost everything is purified with blood, AND WITHOUT THE SHEDDING OF BLOOD THERE IS NO FORGIVENESS OF SINS. Numbers 31:50 And we have brought the LORD’s offering, what each man found, articles of gold, armlets and bracelets, signet rings, earrings, and beads, TO MAKE ATONEMENT FOR OURSELVES BEFORE THE LORD.” Leviticus 5:11-13 11“But if ... Read More »

Waarom de manuscripten van de Tanakh tekort komen in tegenstelling tot de Koran?

Terwijl zij enerzijds niet eens één manuscript hebben binnen de 1000 jaar na de dood van Mozes(‘alayhi salam) — enkel 2 manuscripttradities waaronder één onvolledig en één in een andere taal, die ook nog eens beiden uitsluitend zijn – dus je kan niet eens terugkoppelen welke van de twee de meest authentieke is noch kan je dat terugtraceren voorbij de ... Read More »

Zijn papias of polycarp een ooggetuige van de discipelen van Jezus?

Eusebius schrijft het volgende over papias en weerlegt Iranaeus van lyon en diens claim dat Papias een ‘hearer’ zou zijn van john the son of zebedeus. [The writings of Papias in common circulation are five in number, and these are called an Exposition of the Oracles of the Lord. Irenæus makes mention of these as the only works written by ... Read More »

De brieven van clement van Rome en vele citaten uit apocrieven

In first clement hoofstuk 17 wordt gezegd dat mozes het volgende zei; “I am just steam from the pot”. Dit zou hij gezegd hebben toen het vuur verscheen. Zoals in exodus 4:10 staat, echter staat de quote van Clement niet in het oude testament. 2: ook de volgende quote komt nergens voor first clement 23; “you fools! Compare yourselves to ... Read More »

Enkele voorbeelden van Tahreef in de Tanakh.

1:Judges 17:7: One day a young Levite, who had been living in Bethlehem in Judah, arrived in that area. Cambridge bible for schools commentary; There may be some error in the text. The LXX. cod. B omits the first Judah; the Peshitto omits of the family of Judah, merely, no doubt, because the description seemed unintelligible Budde, however, suggests that ... Read More »