Home / Islam en de benadering van de evangelisten

Islam en de benadering van de evangelisten

Valt jezus (as) te vergelijken met Kalaam van Allah deel 2

ve kelimetuhu wordt in soera an nisa 4/171 jezus as beschreven. Dit is dus niet Kalaam Allah (het woord/spraak van Allah). In het vervolg van de vers staat; “Voorwaar, Allah is de Ene God”. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En Allah is voldoende ... Read More »

Is de thora en Bijbel volgens de Koran veranderd deel 3

Es serahsi in diens el mebsuaat; Zoals is overgeleverd in “al-Mabsut”, als de persoon die bidt – of hij Arabisch kent of niet – leest uit hemelse boeken zoals de Thora, Bijbel en Psalmen, zal zijn gebed niet geldig zijn. Omdat we, voor zover we weten, deze vervalst zijn. (Fiqh al hanafiyya baserend op shaybani (gestorven 805) en ebu yusuf ... Read More »

Is de Bijbel en de thora veranderd volgens de Koran (uitleg van de koran; hadieth) deel 4

1: Volume 9, Book 93, Number 613:Narrated ‘Ikrima:Ibn ‘Abbaas said, “How can you ask the people of the Scriptures about their Books while you have Allah’s Book (the Qur’an) which is the most recent of the Books revealed by Allah, and you read it in its pure undistorted form?” 2: Volume 9, Book 93, Number 614:Narrated ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah:‘Abdullah bin ... Read More »

De onderliggende tekst en de manuscripten van Sanaa deel 3

Sadeghi en Goudarzi geven aan dat op historische en paleografische gronden dat de onderliggende tekst van de Sanaa behoort tot de 7e eeuw. En waarschijnlijk niet tot de latere deel van de 7e eeuw. Het behoort volgens de carbon method dat is gedaan op basis van het manuscript, tot het jaar 671 met 99 procent zekerheid. Het behoort tot het ... Read More »

De onderliggende tekst en de manuscripten van Sanaa deel 4

Soerah moenafiqoen 9:9 wordt aangehaald door orientalisten waarbij de onderliggende tekst volgens hen een andere lezing heeft dan de bovenliggende teksr van Sanaa. Het verschil is geen verschil in manaa (betekenis). De tekst is juist een bewijs dat 1) soera 63;3 zonder verschil in betekenis werd geciteerd door de metgezellen van de profeet sav. 2)dat deze al voor het opstellen ... Read More »

Ibn Kathir (rahimahullah) zou zogenaamd zeggen dat Paulus één van de boodschappers zou zijn geweest in Surah 36:13-14, klopt deze claim van de christenen?

Allereerst 1) Ibn Kathir (rahimahullah) maakt slechts een vermelding van de monogene mening van Shu’ayb al-Jabaa’i. Daarnaast maakt hij ook een vermelding van andere meningen – meningen die helemaal geen vermelding maken van ‘Bulus’. 2) De mening van ‘Bulus’ en ‘Shim’on’ en ‘Yuhanna’ berust op één van de Isra’iliyyat, en dus is het zowiezo niet eens bindend. 3) Shu’ayb al-Jabaa’i ... Read More »

De onderliggende tekst en de manuscripten van Sanaa

These are some of my notes of a talk that Dr. Sami Ameri gave on YouTube on the manuscripts of Sanaa, that orientalists bring up to claim that the Qur’an is altered. Full lecture can be viewed here: The Sanaa manuscripts are from the most early period of the Islam. It is a palimpsest which means the lower text was ... Read More »

De onderliggende tekst van de Sanaa Manuscripten – deel 2

In de het eerste deel hadden we het erover gehad dat de onderzoekster Asma van mening was dat het ging om een ‘notebook for learning pruposes’ van de auteur van de onderliggende tekst van de Sanaa manuscripten. Het gaat volgens haar dus niet om een Koran manuscript. In de overleveringen komt het voor dat tijdens het regime van Kalief Umar ... Read More »

Is Allah een maangod ?

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij ... Read More »

Response op Deo Volente NL

De evangelist heeft een artikel geschreven waarin hij een poging doet om onze artikel te weerleggen, we zullen kort ingaan op de punten die worden aangehaald. Hij schrijft het volgende; “Of de methode is niet juist, maar dan kunnen ze die ook niet toepassen om vermeende profetieën over Muhammed (sav) uit de Bijbel te plukken”. Ik heb de Evangelist meerdere ... Read More »