Home / Antwoord op artikelen van evangelisten

Antwoord op artikelen van evangelisten

Bevat Surah 21:4 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 21:4 staat er het volgende: 21:4 Zeg (o Muhammad) [Qul]: “Mijn Heer weet wat er in de hemelen en op de aarde gezegd wordt. Hij is Al-Samieu (de Alhorende), Al-Aliem (de Alwetende).” [Qira’aat van Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr, Ibn Amir en ‘Asim via ... Read More »

Bevat Surah 43:19 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 43:19-20 staat er het volgende: 19En zij maken de Engelen, degenen die dienaren (‘ibaad) van de Meest Barmhartige zijn, tot vrouwen. Getuigden zij van hun schepping? Hun getuigenissen zullen worden opgetekend en zij zullen worden ondervraagd. 20En zij zeiden: “Als de Meest Barmhartige het ... Read More »

Bevat Surah 2:184 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 2:184 staat er het volgende: 2:184 (vast) een vastgesteld aantal dagen. Maar als één van jullie ziek is, of zich op reis bevindt, dan kan hetzelfde aantal dagen worden ingehaald op andere dagen. En op degenen die slechts met groeite moeite kunnen vasten (en ... Read More »

Bevat Surah 2:219 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 2:219 staat er het volgende: 2:219 Ze vragen jou over de wijn en het gokken. Zeg: “In beide is er een grote [kabir] zonde en voordelen voor de mens. Maar de zonde in beide is groter dan de voordelen.” En ze vragen jou wat ... Read More »

Bevat Surah 66:12 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 66:12 staat er het volgende: 66:12 En Maryam (Maria), de dochter van ‘Imraan, die haar eerbaarheid/kuisheid bewaard had, waarop Wij in haar van Onze geest bliezen en zij getuigde van de Waarheid van de Woorden van haar Heer en Zijn boek [kitaabihi] en zij ... Read More »

Bevat Surah 17:102 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

In Surah 17:102 staat er het volgende: 17:102 Hij (Moesa) zei: “Jij weet [‘alimta] dat niemand anders dan de Heer van de hemelen en de aarde, deze gestuurd heeft als duidelijk bewijs. Waarlijk, o Farao! Ik weet zeker dat jij, ten ondergang gedoemd bent.” [Qira’aat van Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr, Ibn Amir, ‘Asim en Hamzah] 17:102 Hij (Moesa) zei: ... Read More »

Christenen claimen dat soera al azhaab 56 zou impliceren dat Allah en de engelen, de profeet sav zouden aanbidden, klopt deze claim?

Het woord yusallune wordt ook in de hadieth gebruikt. Hierbij gaat het niet om de profeet maar om doorsnee mensen, betekent dit dat de engelen deze doorsnee mensen aanbidden? Natuurlijk niet. Het gaat om het sturen van smeekbeden. Dit geldt eveneens voor de profeet in soera azhaab vers 56. Het woord ‘salat’ impliceert dat Allah hem (rasoel sav) bijstaat, vergeeft, ... Read More »

Bevat Surah 20:96 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 20:96 staat er het volgende: 20:96 Hij (Samiri) zei: “Ik zag iets wat zij niet zagen [lam yabsuru]. Dus nam ik een handvol (van stof) uit de spoor die nagelaten was door de boodschapper (Gabriël/Jibriel). Vervolgens, gooide ik het (over de kalf). Mijn eigen ... Read More »

Bevat Surah 3:146 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 3:146 staat er het volgende: 3:146 En hoevelen van de Profeten vochten [qatala] er niet, vergezeld van vele mensen en zij verloren de moed niet, wanneer zij op de Weg van Allah door rampspoed getroffen werden. En zij verzwakten niet en zij gaven zich ... Read More »

Bevat Surah 1:4 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 1:4 staat er het volgende: 1:4 De Eigenaar/Heerser [maalik] op de Dag des Oordeels. [Qira’aat van ‘Asim, Hamzah en Al-Kisaa’i] 1:4 De Koning [malik] op de Dag des Oordeels. [Qira’aat van Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr en Ibn Amir] In één van de variante ... Read More »