Home / Jezus

Jezus

Is Jezus de malakh Jahweh deel 2

1: the angel of the lord wordt in de Hebreeuwse tekst met exact dezelfde bewoordingen toegekend aan de profeet Haggai (haggai 1:13) en alsmede aan de priester (malachi 2:7) . Deze benaming, the angel of the lord (mal’ak Yahweh) wordt dus niet enkel toegekend aan een engel, die volgens de christenen , Jezus zou zijn. Het frappante eraan is dat ... Read More »

Is Jezus goddelijk omdat hij is geboren zonder vader?

Absoluut niet, want Adam is geboren zonder moeder EN zonder vader. Voeg Eva hieraan toe: Zij is geboren zonder vader EN zonder moeder.. Ze is geschapen uit een rib van Adam! De Engelen zijn geschapen uit licht, ook zonder vader EN zonder moeder.. Waarom wordt Jezus wel goddelijk verklaard met als bewijs: hij is geboren uit een maagdelijke vrouw zonder ... Read More »

Is Jezus God omdat hij de eerstgeborene van God wordt genoemd?

In Exodus 4 staat het volgende: 22. Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.   Is God in de war dat Hij eerst Israël als Zijn EERSTgeborene classificeert maar later Jezus als Zijn EERSTgeborene classificeert? Nee. Wat duidelijk is: Jezus is geen God omdat hij de eerstgeborene van God wordt genoemd want anders maakte deze titel van ... Read More »

Is Jezus goddelijk omdat hij de zoon van God wordt genoemd?

Nee, absoluut niet. Alle profeten van God worden zonen van God genoemd in de Bijbel. Ook de Engelen worden de zonen van God genoemd in de Bijbel. Israël word de eerstgeboren zoon van God genoemd in Exodus 4. Ook Efraïm wordt de eerstgeboren zoon genoemd volgens Jeremia 31. Sommige mensen hebben grotere titels gekregen dan slecht ‘zoon’ van God. Ze ... Read More »

Is Jezus geofferd voor de zonden van de wereld?

– In het Oud-Testament lezen we in Jesaja 53:10 (die volgens de christenen over de Messias gaat) dat de Messias een schuldoffer zou zijn. – In het Oud-Testament lezen we in Genesis 22:8 dat God Zelf zal voorzien van een offerlam. Christenen zien Jezus(vrede zij met hem) hierin terug. Echter gaat dit over een brandoffer. – In het Nieuw-Testament lezen ... Read More »

Identiteit van Jezus, deel 2

In deel 1 hebben we kunnen zien dat niemand vanaf de eerste getuigen naar de moeder van Jezus vzmh, naar de metgezellen van Jezus vzmh tot de mensen die in de tijd van Jezus vzmh leefden, geloofden dat hij God was! In deel 2 gaan we een kijkje wat Jezus zelf dacht dat hij was. Laten wij niet voor hem ... Read More »

Identiteit van Jezus (volgens omstanders), deel 1

Wij moslims hebben geen twijfel dat Jezus vzmh als profeet op aarde was gekomen. Wij gaan hier echter ook niet proberen te bewijzen dat Jezus vzmh een profeet was, want elke christenen die bekend is met de Bijbel weet dat Jezus vzmh zelf als profeet voorgeschoteld wordt in de Bijbel! De christenen zullen echter niet snel overtuigd raken als wij ... Read More »

Jezus, de ‘zoon van God’?

In john 8:12, 8:58, 10:7, 11:25, 14;6, 15:1 spreekt jezus overzichzelf met ‘I am’ dit is echter in geen van de overige evangelien het geval. James dunn zegt als gevolg hiervan in zijn werk ’the evidence for jezus’ het volgende; “als de ‘I am’ deel zou uitmaken van de Bijbel waarom hebben de overige Bijbel auteurs dit niet opgenomen”? Gezien ... Read More »

Jezus en de menselijke ‘God’

In marcus 11:13, lezen we het volgende; En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niet dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet. Jezus krijgt honger en als gevolg daarvan gaat hij naar een vijgeboom toe. Echter ... Read More »

Jezus, zonnegod Mithras en het avondmaal

Mitra komt al heel vroeg voor in pre-christelijke bronnen, zodoende zien we hem terug de Iraanse Avesta dat stamt uit 8-6 v. Chr en in de Indische Veda (1500 v. Chr). In het hellenistische Griekenland zijner bewijzen gevonden. van de zonnegod Mithras die dateert uit het eerste eeuw voor Christus. Ik citeer letterlijk; “religieuze maaltijden kwamen in de Griekse Cultuur ... Read More »