Home / Author Archives: berkan kucuk (page 10)

Author Archives: berkan kucuk

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit De brief van Paulus genaamd Galaten

Written by; Houd Elhadoute Paulus schreef deze brief naar de Galaten om hen te waarschuwen tegen valse leringen.Hij schrijft dat zij zich heel snel afwendden van de waarheid.In Galaten 3: 1 zegt Paulus: “Ik heb Jezus toch als de gekruisigde bekendgemaakt aan jullie?”Dat wekt het idee op dat ze niet geloofden in de kruisiging van Jezus. Geleerden zeggen dat deze ... Read More »

Is Johannes 15:25 een verwijzing naar Jezus?

Johannes 15:25 zegt het volgende; 25 But this is to fulfill what is written in their Law:(A) ‘They hated me without reason. Meyer’s NT Commentary: John 15:25. Yet this hatred against me stands in connection with the divine destiny,[169] according to which the word of Scripture must be fulfilled by their hatred: they have hated me groundlessly. The passage is ... Read More »

Citeert de Koran van Apocriefen zoals de christenen claimen?

We zullen het even kort samenvatten voor de christen. 1: uw Bijbel citeert uit apocriefen; Zodoende citeert the episte of jude vers 14 en 15 uit the book of enoch die niet als authentiek wordt beschouwd. Tertullianus verwijst hiernaar en zegt dat omdat the epistle of jude citeert uit the book of enoch dat het boek wel authentiek moet zijn. ... Read More »

Citeert de Koran van Apocriefen zoals de christenen claimen deel 2?

Written by Ali Reza. Pagans en Niet-canonieke boeken waaruit de Bijbel citeert, The Greek tragedy Agamemnon by AischylosActs 26:14 “14 And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? it is hard for thee to kick against the pricks. New English ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit 1 Korinthe brief van Paulus

Written by Houd Elhadoute Deze brief schreef Paulus naar de gelovigen in Korinthe.Hij waarschuwde hen in zijn brief tegen verdeeldheid onder elkaar en tegen zedeloosheid. Het vroegste manuscript voor deze brief is p46 uit de derde/vierde eeuw..Dit manuscript was echter niet leidend voor het reconstrueren van deze brief. In 1 Korinthe 5: 9 vertelt Paulus aan de christenen:“Ik heb jullie ... Read More »

Weerlegging op Deo volente NL; Bekering van Rapper Kempi

Deo volente NL claimt dat ebu bekir siddik bij het vrijkopen van de slaaf een andere zwarte slaaf inruil daarvoor gaf. Allereerst spreken genoeg overleveringen in tegenstelling tot de overlevering in ibn ishaq, dat hij geen slaaf als ruil gaf voor bilal maar dat hij bilal vrijkocht voor 100-140 dirham. Dus als we die overleveringen in overweging gaan nemen dan ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over de historiciteit van 1 Korinthe 15

Written by Houd Elhadoute Dit hoofdstuk is een van de belangrijkste hoofdstukken uit het nieuwe testament.In dit hoofdstuk geeft Paulus namelijk een geloofsbelijdenis door over de kruisiging en opstanding van Jezus Christus.In vers vier staat: “dat hij is begraven en opgestaan op de derde dag, zoals in de schriften staat. Het Griekse woord wat hier gebruikt is voor opwekken kan ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit 2 korinthe

Written by Houd ElhadouteOver deze brief wordt aangenomen dat het 2-5 jaar na 1 korinthe is geschreven.In deze brief komen verschillende zaken aan bod.Zo spreekt Paulus over het apostelschap, zijn vertrouwelijkheid, zijn recht op zelfverdediging en over de afronding van de inzameling voor de gemeente in Jeruzalem. Als we deze brief analiseren, dan komen we tot de conclusie dat deze ... Read More »

Brief van paulus 1 corinthians en diens manuscripten.

P46 en p15 zijn de vroegste manuscripten tot het jaar 300 voor 1 corinthians.P46 =1 Korintiërs 2:3-3:51 Korintiërs 3:61 Korinthiers 2:3P15 = 1 Corinthians 7:18-8:4Dit tot het jaar 300. Wilt u het hebben over uw manuscripten traditie beste christen? Read More »

Manuscripten 1 en 2 tessalonicenzen brieven van paulus

P46 =1 Tessalonicenzen 5:5, 23-21 Tessalonicenzen 2:3-5:Tessalonicenzen 1:1-2:P30 = I Thessalonians 4:12-13,16-17; 5:3, 8-10, 12-18, 25-28; II Thessalonians 1:1-2 (with lacunae).P65 = I Thessalonians 1:3-2:1, 6-13P92 = II Thessalonians 1:4-5, 11-12. Deze zit vol lacunes. 2 tes 1:4 en 5 zijn slechts enkele letters te zien.Alles tot het jaar 300. Read More »