Home / Author Archives: berkan kucuk

Author Archives: berkan kucuk

Bevat Surah 21:4 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 21:4 staat er het volgende: 21:4 Zeg (o Muhammad) [Qul]: “Mijn Heer weet wat er in de hemelen en op de aarde gezegd wordt. Hij is Al-Samieu (de Alhorende), Al-Aliem (de Alwetende).” [Qira’aat van Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr, Ibn Amir en ‘Asim via ... Read More »

Bevat Surah 43:19 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 43:19-20 staat er het volgende: 19En zij maken de Engelen, degenen die dienaren (‘ibaad) van de Meest Barmhartige zijn, tot vrouwen. Getuigden zij van hun schepping? Hun getuigenissen zullen worden opgetekend en zij zullen worden ondervraagd. 20En zij zeiden: “Als de Meest Barmhartige het ... Read More »

Bevat Surah 2:184 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 2:184 staat er het volgende: 2:184 (vast) een vastgesteld aantal dagen. Maar als één van jullie ziek is, of zich op reis bevindt, dan kan hetzelfde aantal dagen worden ingehaald op andere dagen. En op degenen die slechts met groeite moeite kunnen vasten (en ... Read More »

Bevat Surah 2:219 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 2:219 staat er het volgende: 2:219 Ze vragen jou over de wijn en het gokken. Zeg: “In beide is er een grote [kabir] zonde en voordelen voor de mens. Maar de zonde in beide is groter dan de voordelen.” En ze vragen jou wat ... Read More »

Bevat Surah 66:12 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 66:12 staat er het volgende: 66:12 En Maryam (Maria), de dochter van ‘Imraan, die haar eerbaarheid/kuisheid bewaard had, waarop Wij in haar van Onze geest bliezen en zij getuigde van de Waarheid van de Woorden van haar Heer en Zijn boek [kitaabihi] en zij ... Read More »

Rabbijnse bronnen en geslachtsgemeenschap met honden.

And we learned in a mishna (Temura 30a): The hire of a dog, i.e., a kosher animal that a man or woman gave as payment to the owner of a dog in order to have sexual intercourse with it, and similarly the price of a prostitute, a kosher animal used to purchase a prostitute as a maidservant, are permitted to ... Read More »

Bevat Surah 17:102 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

In Surah 17:102 staat er het volgende: 17:102 Hij (Moesa) zei: “Jij weet [‘alimta] dat niemand anders dan de Heer van de hemelen en de aarde, deze gestuurd heeft als duidelijk bewijs. Waarlijk, o Farao! Ik weet zeker dat jij, ten ondergang gedoemd bent.” [Qira’aat van Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr, Ibn Amir, ‘Asim en Hamzah] 17:102 Hij (Moesa) zei: ... Read More »

Gaat Hosea 6:1-2 over Jezus (vrede zij met hem)?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. De Bijbel vertelt ons in Lukas 24:44-47 het volgende: 44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van ... Read More »

Bevat Surah 28:48 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 28:48 staat er het volgende: 28:48 Maar toen Onze waarheid tot hen kwam, zeiden ze: “Waarom is hem (Mohammed) niet hetzelfde gegeven als datgeen wat aan Moesa was gegeven?” Verworpen ze (de ongelovigen) dan niet datgeen wat aan Moesa werd gegeven?! Ze zeiden: “Dit ... Read More »

Tradities van kerkvaders die niet authentiek zijn?

The historian Eusebius records a tradition (Church History I.12), which he himself firmly believes, concerning a correspondence that took place between Our Lord and the local potentate at Edessa. Three documents relate to this correspondence: the letter of Abgar to Our Lord; Our Lord’s answer; a picture of Our Lord, painted from life. Deze brieven zijn verzinsels. 1: in zijn ... Read More »