Home / Author Archives: berkan kucuk (page 4)

Author Archives: berkan kucuk

Is de thora en Bijbel volgens de Koran veranderd deel 3

Es serahsi in diens el mebsuaat; Zoals is overgeleverd in “al-Mabsut”, als de persoon die bidt – of hij Arabisch kent of niet – leest uit hemelse boeken zoals de Thora, Bijbel en Psalmen, zal zijn gebed niet geldig zijn. Omdat we, voor zover we weten, deze vervalst zijn. (Fiqh al hanafiyya baserend op shaybani (gestorven 805) en ebu yusuf ... Read More »

Is de Bijbel en de thora veranderd volgens de Koran (uitleg van de koran; hadieth) deel 4

1: Volume 9, Book 93, Number 613:Narrated ‘Ikrima:Ibn ‘Abbaas said, “How can you ask the people of the Scriptures about their Books while you have Allah’s Book (the Qur’an) which is the most recent of the Books revealed by Allah, and you read it in its pure undistorted form?” 2: Volume 9, Book 93, Number 614:Narrated ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah:‘Abdullah bin ... Read More »

Dawah les 8: manuscripten van de thora en tanakh, zijn deze tegenstrijdig?

1: exodus 12:40 (dode zeerollen, masoretische tekst en samartiaanse thora). Israel dwelt in egypt. galatians 3:17 is in overeenstemming met de lxx en samartiaanse tekst en niet met de masoretische tekst. israel dwelt in egypt and canaan (septuagint) 2: genesis 5:13; 740 jaar. [LXX] 3: genesis 41:16 It isn’t in me. God will give Pharaoh an answer of peace.” [LXX, ... Read More »

Dawah les 9; de manuscripten van het nieuwe testament, waarom zijn er zoveel verschillen?

1:Johannes 9:38 ontbreekt in p75. Johannes 5:4 ontbreekt in p75 en p66. Johannes 1;42 zegt the son of john dit staat in vroegste manuscripten. P66 en p75. Echter is dit in contradictie met matthew 16:17. Drm hebben ze het in latere manuscripten veranderd naar the son of jona. Johannes 7:8 de vroegste manuscripten zeggen niet. Dit bracht een contradictie teweeg ... Read More »

Bevat Surah 23:14 een wetenschappelijke fout?

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij ... Read More »

The God that never loved

In zijn werk Summa theologiae, prima pars, guestion 28 (divine relations), over het onderwerp “The relations of origin”, refereert Thomas van aquino naar eerdere kerkvaders, mensen als St. Augustine en de martelaar Boethius waarin hij antwoorden geeft op vragen of stellingen die er door zijn voorgangers zijn gemaakt. Hij schrijft: “Objection 1. It would seem that there are no real ... Read More »

De onderliggende tekst en de manuscripten van Sanaa deel 3

Sadeghi en Goudarzi geven aan dat op historische en paleografische gronden dat de onderliggende tekst van de Sanaa behoort tot de 7e eeuw. En waarschijnlijk niet tot de latere deel van de 7e eeuw. Het behoort volgens de carbon method dat is gedaan op basis van het manuscript, tot het jaar 671 met 99 procent zekerheid. Het behoort tot het ... Read More »

De onderliggende tekst en de manuscripten van Sanaa deel 4

Soerah moenafiqoen 9:9 wordt aangehaald door orientalisten waarbij de onderliggende tekst volgens hen een andere lezing heeft dan de bovenliggende teksr van Sanaa. Het verschil is geen verschil in manaa (betekenis). De tekst is juist een bewijs dat 1) soera 63;3 zonder verschil in betekenis werd geciteerd door de metgezellen van de profeet sav. 2)dat deze al voor het opstellen ... Read More »

1e eeuwse manuscripten van de Koran (622-722)?

De carbon methode – die de christenen niet gebruiken – heeft wat betreft het materiaal van het manuscript een tijdstip aangegeven tussen 568-645 waarbij de birmingham manuscript is geschreven. Volgens tayyar altikulac de tijdstip van 645 valt in het eerste of tweede jaar van het regime van othman ibn afwan. Volgens Tayyar Altikulac die het manuscript heeft onderzocht zou deze ... Read More »

Waarom de manuscripten van de Tanakh tekort komen in tegenstelling tot de Koran?

Terwijl zij enerzijds niet eens één manuscript hebben binnen de 1000 jaar na de dood van Mozes(‘alayhi salam) — enkel 2 manuscripttradities waaronder één onvolledig en één in een andere taal, die ook nog eens beiden uitsluitend zijn – dus je kan niet eens terugkoppelen welke van de twee de meest authentieke is noch kan je dat terugtraceren voorbij de ... Read More »