Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / Bevat Surah 3:146 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bevat Surah 3:146 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

In Surah 3:146 staat er het volgende:

3:146 En hoevelen van de Profeten vochten [qatala] er niet, vergezeld van vele mensen en zij verloren de moed niet, wanneer zij op de Weg van Allah door rampspoed getroffen werden. En zij verzwakten niet en zij gaven zich niet over en Allah houdt van de geduldigen. [Qira’aat van Ibn Amir, ‘Asim, Hamzah en Al-Kisaa’i]

3:146 En hoevelen van de Profeten werden gedood [qutila] er niet, vergezeld van vele mensen en zij verloren de moed niet, wanneer zij op de Weg van Allah door rampspoed getroffen werden. En zij verzwakten niet en zij gaven zich niet over en Allah houdt van de geduldigen. [Qira’aat van Nafi’, Ibn Kathir en Abu ‘Amr]

In één van de variante lezingen lezen we dat er vele Profeten, vergezeld met vele mensen, vochten [qatala] en dat zij [refererend naar de mensen] niet de moed verloren, wanneer zij op de Weg van Allah door rampspoed getroffen werden door, bijvoorbeeld, wanneer een profeet die met hen meevocht gedood werd en/of als een [klein of groot] gedeelte onder de mensen stierven, … Het punt dat de Qur’an hier probeert te maken is dat wanneer de mensen getroffen worden door een rampspoed [in dit geval, de dood: zie de voorafgaande verzen 143-145 waar de thema dus niet opgeven is in relatie tot de dood], dat ze nog altijd door moeten streven en niet moeten opgeven. In de andere variante lezing is het identiek hetzelfde, alleen is het verschil dat er hier dan staat dat vele Profeten, vergezeld met vele mensen, werden gedood [qutila]. Is dit noodzakelijk een tegenstrijdigheid? Nee. Er is pas sprake van een tegenstrijdigheid wanneer iets A en niet-A is op hetzelfde moment. Dit is ook wat de wet van noncontradictie ons leert. Dit is hier niet het geval omdat er zelfs meerdere manieren zijn om die twee variante lezingen met elkaar te harmoniseren.

Harmonisatie: Er zijn dus meerdere manieren om de variante lezingen in vers 146 te harmoniseren met elkaar. Hieronder een aantal manieren:

Manier 1) Een manier om dit te harmoniseren is door te zeggen dat de Qira’ah waar er “gedood werden” [qutila] staat in referentie is tot de vele profeten die vochten [qatala] én [uiteindelijk] ook gedood werden [qutila] als bijgevolg. Immers, het is plausibel dat er tijdens veldslagen ook doden vallen.

Manier 2) Een ander manier om dit te harmoniseren is door te zeggen dat de Qira’aat in vers 146 in het desbetreffend vers over 2 seperate gevallen gaan. Bijvoorbeeld, in de Qira’ah waar er “vochten” [qatala] staat is dit in referentie tot het voorbeeld van vele profeten, vergezeld met vele mensen, die streden en vochten – en in de Qira’ah waar er “gedood werden” [qutila] staat is dit in referentie tot het voorbeeld van vele profeten, vergezeld met vele mensen, die streden, vochten en ook [uiteindelijk] gedood werden.

Het punt is dat het hier ook zeker niet noodzakelijk resulteert in een tegenstrijdigheid. Het *kan* prima zo zijn dat de Qira’aat in vers 146 verwijzen naar een gedeelte onder de Profeten, vergezeld met vele mensen, die vochten [qatala] en dat men de moed niet moet verliezen noch moet opgeven en geduldig moet blijven wanneer ze [groep bestaande uit een profeet (of meerdere profeten) en zijn volgelingen] getroffen werden door een rampspoed [terwijl zij vochten (qatala)] zoals, bijvoorbeeld, dat een klein of groot gedeelte onder hen gedood werden [qutila] of zelfs geleidelijk en uiteindelijk allemaal. Dit past ook prima binnen de context gezien er verschillende verwijzingen worden gemaakt naar de dood als beproeving of rampspoed en dat men nog altijd geduldig en dankbaar moet zijn aan God [zie verzen 143, 144 & 145].