Home / Author Archives: berkan kucuk (page 20)

Author Archives: berkan kucuk

Jizya in het Oude Testament

Deuteronomium 20:10 Als jullie een stad willen veroveren, moeten jullie de bewoners van die stad eerst vrede aanbieden. 11 Als ze de stad in vrede aan jullie willen overgeven en de poorten voor jullie openzetten, moet de hele bevolking van die stad voortaan aan jullie belasting betalen en voor jullie werken. 12 Maar als ze geen vrede met jullie willen ... Read More »

Zegt de Koran dat alle afgodienaren vermoordt moeten worden?

Alvorens we de verzen en de juiste interpretatie ervan gaan weergeven, willen we enkele verzen uit het Oude Testament behandelen. De evangelisten zijn nogal hypocriet in hun benadering van de islam, terwijl hun eigen geschriften aangeven dat je in enkele gevallen geen vrede mag sluiten met de vijand en waarbij de profeten worden opgedragen door God om de stad en ... Read More »

Textuele varianten in het Nieuwe Testament

Prof.Streeter schrijft het volgende in zijn werk ’the four gospels’ onder het hoofdstuk; ‘Losses and gains of the critical text’. It is impossible for the preachter to escape the issues of New Testament textual criticism; ‘In Lucas 2;14 staat er; “men of goodwill” of “goodwill along men”? In Matteus 6;13, shall he use the Doxology as a part of the ... Read More »

Zitten er ‘Satanverzen’ in de Koran?

Allereerst in de Tafseer van Tabari (Moge Allah hem genadig zijn) staat niet dat Allah, verzen openbaarde, die verzoening bepleitte met de afgoddienaren, of die positief sprak over hun Goden. We lezen slechts in enkele tafseer – waaronder die van Tabari- dat de satan de tong van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verdraaide tijdens het reciteren van ... Read More »

Antwoord op ongefundeerd Islamkritiek : Taqiyyah

Inhoudstafel : – 1 Inleiding – 2 Wat is Taqqiyah ? – 2.1 Foute claim – 2.2 Tafsir – 2.3 Liegen in de Bijbel – 3 Praktisch voorbeeld – 4 Eindconclusie 1 Inleiding Als je bekend bent met de Apologetische wereld, dan zal je als moslim snel botsen tegen het woord “Taqiyyah”. Voor je het weet zal je beschuldigd worden ... Read More »

Het concept van Lot in de Islam en in het Oude Testament.

Mulla Aliyyul Kari (Moge Allah hem genadig zijn) levert over dat Wahb ibn Munabbih (Moge Allah hem genadig zijn) zei; “Ik onderzocht het vraagstuk van de lotsbestemming (qadar) en ik was verbijsterd . Ik onderzocht het nogmaals en ik was nog steeds verbijsterd. Ik kwam toen tot de conclusie dat de best geïnformeerden onder de mensen aangaande de lotsbestemming degenen ... Read More »

Response op het artikel Paulus vs Mohammed

Een vooraanstaande evangelist claimt dat de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) meerdere malen een poging heeft gedaan tot zelfmoord Hierbij baseert de evangelist zich op de volgende overlevering; “But after a few days Waraqa died and the Divine Inspiration was also paused for a while and the Prophet became so sad as we have heard that he ... Read More »

Is Jezus goddelijk omdat hij is geboren zonder vader?

Absoluut niet, want Adam is geboren zonder moeder EN zonder vader. Voeg Eva hieraan toe: Zij is geboren zonder vader EN zonder moeder.. Ze is geschapen uit een rib van Adam! De Engelen zijn geschapen uit licht, ook zonder vader EN zonder moeder.. Waarom wordt Jezus wel goddelijk verklaard met als bewijs: hij is geboren uit een maagdelijke vrouw zonder ... Read More »

Is Jezus God omdat hij de eerstgeborene van God wordt genoemd?

In Exodus 4 staat het volgende: 22. Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël.   Is God in de war dat Hij eerst Israël als Zijn EERSTgeborene classificeert maar later Jezus als Zijn EERSTgeborene classificeert? Nee. Wat duidelijk is: Jezus is geen God omdat hij de eerstgeborene van God wordt genoemd want anders maakte deze titel van ... Read More »