Home / Paulus en het christendom

Paulus en het christendom

Aanvullende textual criticism informatie aan onze artikelen over Paulus en diens brieven deel 2

1: 1 thessalonicenzen 2:15; who killed the Lord Jesus and the prophets and also drove us out. They displease God and are hostile to everyone. Ze zouden dus vijandig tegen iedereen zijn.  2: 2 corinthians 12:1: visions and relevations (optasiai kai apokalypseis). 1 van de verzen dat paulus divine revelation krijgt en zijn info dus niet basseert op apostelen of ... Read More »

Aanvullende ‘textual criticism’ informatie aan onze artikelen over Paulus en diens brieven deel 3

1: Philippians 1:22; “maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen.”de geïnspireerde paul die altijd die spreekt met wijsheid weet geen besluit te nemen. En gaat ervan uit dat hij enkel goede daden zal doen als hij blijft leven, hoe kan je daar zeker van zijn als je gelooft dat het ot is geïnspireerd? Salomon was niet te evenaren ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit 2 timotheus

Written by Houd Elhadoute -Naast 1 timotheus en Titus is deze brief ook een pastorale brief.-De brief bestaat slechts uit vier hoofdstukken.-Deze brief bevat niet zo veel doctrines.-Deze drie pastorale brieven worden over het algemeen niet gezien als geschreven door Paulus.-Zo is ook deze brief niet opgenomen in de tweede eeuwse canon van Marcion.-Het vroegste manuscript voor deze brief is ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over de historiciteit Titus

Written by: Houd Elhadoute We lezen het volgende in Titus 1: 3: “ hij heeft de tijd bepaald waarop zijn woord door de verkondiging bekendgemaakt, en deze verkondiging is mij nu in opdracht van God, onze redder, toevertrouwd.”Sommige geleerden hebben hier uit gemaakt dat het gaat om een profetie.Maar deze profetie kunnen we nergens terug vinden in het oude testament. ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit Hebrews

Written by Houd Elhadoute Naast het evangelie van Johannes is deze brief theologisch gezien zeer belangrijk.Het gaat in op wat het oude testament betekent voor christenen. Zonder deze brief zou het dus erg moeilijk zijn om het oude testament te begrijpen vanuit christelijk perspectief.Deze brief wordt vaak toegeschreven aan Paulus, maar de brief zelf claimt niet door Paulus geschreven te ... Read More »

Aanvullende textual criticism informatie aan onze artikelen over Paulus en diens brieven

1: p46 wordt aangegeven dat het om liefde gaat tegenover God, terwijl andere manuscripten spreken over angst. Volgens het werk ‘interpolations in the letters of Pauline letters’ blz 200, is dit een harmonisering van 2 corinthians 6:14-7:1 met de rest van de brieven van Paul. Dit werd dus al heel vroeg gedaan in p46. 2 cor 7:1, in p46, zegt ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit 1 Timotheus

Written by Houd Elhadoute Samen met de tweede brief naar Timotheus en de brief naar Titus wordt deze brief gezien als een pastorale brief.Zowel de authenticiteit als het auteurschap worden door geleerden in twijfel getrokken.De drie pastorale brieven bevatte 171 nieuwe woorden die niet worden gebruikt in de authentieke brieven van Paulus. De vroegste manuscripten voor deze brief zijn p133 ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit Efeziers

Written by Houd Elhadoute Deze brief staat bekend als de “brief naar Efeze.” omdat dit staat in de manuscripten.Het vroegste manuscript voor deze brief genaamd P46 bevat geen aanduiding naar wie het is gestuurd in vers 1. Het bevat ook geen lacune maar is weggelaten.Er staat dus:“Naar de heiligen in…”Het woord “Efeze” is dus weggelaten.Geleerden hebben hiervoor een verklaring gezocht.Sommige ... Read More »

Theologische Manuscript varianten in de brieven van Paulus

1e voorbeeld; Colossians 2:2 2 My goal is that they may be encouraged in heart(A) and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery(B) of God, namely, Christ 1:P46 staat; the mystery of God, Christ. 2: Manuscript D zegt; the mystery of God, which is Christ. ... Read More »

Dawah les 5; verschil tussen Jezus en Paulus?

1: In 1 Korinthe 5: 9 vertelt Paulus aan de christenen:“Ik heb jullie in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers. In lucas zegt jezus echter; “I have not come to call the righteous but sinners to repentance.” 2: paul noemt de wet een vloek in galaten 3:13. Dit is tegenstrijdig aan hetgeen wat jezus zei; ... Read More »