Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / Bevat Surah 1:4 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bevat Surah 1:4 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

In Surah 1:4 staat er het volgende:

1:4 De Eigenaar/Heerser [maalik] op de Dag des Oordeels. [Qira’aat van ‘Asim, Hamzah en Al-Kisaa’i]

1:4 De Koning [malik] op de Dag des Oordeels. [Qira’aat van Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr en Ibn Amir]

In één van de variante lezingen staat er dat Allah de Eigenaar/Heerser [maalik] is op de Dag des Oordeels en in de andere variante lezing staat er dat Allah de Koning [malik] is op de Dag des Oordeels. Is dit noodzakelijk een tegenstrijdigheid? Nee. Er is pas sprake van een tegenstrijdigheid wanneer iets A en niet-A is op hetzelfde moment. Dit is ook wat de wet van noncontradictie ons leert. Dit is hier niet het geval omdat er een manier is om die twee variante lezingen met elkaar te harmoniseren.

Harmonisatie: Hier kunnen we kort in zijn. Een koning [malik] is nog altijd een eigenaar/heerser [maalik] en een eigenaar/heerser [maalik] kan nog altijd een koning [malik] zijn. Ze sluiten elkaar zeker niet absoluut en noodzakelijk uit – dermate is hier dus per definitie zeker niet noodzakelijk sprake van een tegenstrijdigheid. In vers 4 refereert het in beide gevallen -maalik/malik- simpelweg naar dat Allah de absolute en ultieme Autoriteit en Soevereiniteit is en dat Hij dus absoluut en ultiem Autoritair en Soeverein is op de Dag des Oordeels. Men zou ook kunnen zeggen dat malik/koning en maalik/eigenaar duiden naar Zijn Koningschap [in referentie naar, bijvoorbeeld, Surah 40:16], Zijn Heerschappij over alles en iedereen en dat Hij Eigenaar is over alles en iedereen [zie ook de Tafsir van As-Suyuti]. Het zou een geval zijn van een valse dichotomie [drogreden] om hier te zeggen dat het enkel een “OF” geval betreft [m.a.w. dat Allah Koning OF Eigenaar is] terwijl het prima een “EN” geval kan betreffen [m.a.w. dat Allah Koning EN Eigenaar is].