Home / Info over Islam

Info over Islam

Bevat Surah 28:48 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 28:48 staat er het volgende: 28:48 Maar toen Onze waarheid tot hen kwam, zeiden ze: “Waarom is hem (Mohammed) niet hetzelfde gegeven als datgeen wat aan Moesa was gegeven?” Verworpen ze (de ongelovigen) dan niet datgeen wat aan Moesa werd gegeven?! Ze zeiden: “Dit ... Read More »

1e eeuwse manuscripten van de Koran (622-722)?

De carbon methode – die de christenen niet gebruiken – heeft wat betreft het materiaal van het manuscript een tijdstip aangegeven tussen 568-645 waarbij de birmingham manuscript is geschreven. Volgens tayyar altikulac de tijdstip van 645 valt in het eerste of tweede jaar van het regime van othman ibn afwan. Volgens Tayyar Altikulac die het manuscript heeft onderzocht zou deze ... Read More »

Epigrafisch bewijs van het bestaan van hadiethoverleveraars, metgezellen van de profeet en diens leerlingen en kinderen.

Allereerst wordt de naam van de edele profeet sav meerdere malen in de Koran genoemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn; Soerah Fatih vers 29 staat; “Mohammed is de boodschapper van Allah”. In soerah azhaab vers 40 staat; “muhammed is not the father of any of your men, but is the messenger of Allah”. Soera Muhammed vers 2 staat; en die geloven ... Read More »

Welke onbekende profetieën in rabbijnse werken en het Oude Testament verwijzen naar de edele profeet (vrede en zegeningen zijn met hem)?

Kerkvader Origenes zegt het volgende; “the jews have missed the fact of the coming of Christ, because Jezus actions and the historical circumstances of his life did not fullfil historically and in literal details the words of the prophets”. (Peri Archon IV 2-3). 1: zacharia 4;14 spreekt over 2 gezalfden. Wie zijn deze 2? 2: De exodus van Moses as ... Read More »

Verwijst zacharia 4:14 naar de edele profeet (sav)?

In zacharia 4:14 staat het volgende; “en hij zei; “dat zijn de twee gezalfden die naast de Heer van de hele aarde staan”. In zacharia 4:14 wordt er gesproken dat 2 gezalfden zal komen. In matthew’ poole’s commentary staat; “or christ and the comforter”. Dat het dus kan wijzen op Jezus en de Comforter die gaan komen. In Gill’s expostion ... Read More »

Zegt Aisha RA dat er een vers was die aangaf dat bij vijf zoogbeurten het ongeldig is om met de gezoogde persoon te trouwen?

Het is overgeleverd door imaam Maalik . Zijn versie is als volgt: ”Van die dingen die geopenbaard zijn van de Qoer’aan was de regelgeving dat tien duidelijke zoogbeurten van de borst nodig zijn om mahram te worden. Daarna werd (die regel) afgeschaft en vervangen door vijf duidelijke zoogbeurten van de borst. Toen de Boodschapper van Allah (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) ... Read More »

20 Orientalisten die de authenticiteit van de Koran bevestigen.

Vertaald door: Hoed Elhadoute 1. William Muir, een Schotse oriëntalist, verkozen tot directeur van de Universiteit van Edinburgh en voorzitter van de Royal Asiatic Society, wiens boeken een van de belangrijkste bronnen zijn voor de hervorming van het beeld van de Islam en haar profeet bij moderne, christelijke polemische studies, schrijft: “De revisie van Othman is ongewijzigd aan ons doorgegeven. ... Read More »

Citeerde Abdullah ibn Masoud RA Soerah Al Layl op een andere manie volgens een overlevering in Sahih Bukhari

Citeerde Abdullah ibn Masoud RA, Soera Al layl op een andere manier volgens een overlevering in Sahih Buhari? Volume 5, Book 57, Number 105: Narrated Alqama: I went to Sham and was offering a two-Rak’at prayer; I said, “O Allah! Bless me with a (pious) companion.” Then I saw an old man coming towards me, and when he came near ... Read More »

Het oordeel en bestraffing van afvalligen in de Islam.

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, Naar aanleiding van de video van de atheïst Richard Dawkins(1), waarin hij ingaat op het oordeel van afvalligen in de Islam, hebben wij besloten het standpunt binnen de Islam omtrent het oordeel en bestraffing van de afvalligen te verduidelijken. Allereerst kennen we in het hedendaagse ‘verlichte’ Europa straffen zoals elke staat ... Read More »