Home / Actualiteit en het christendom / Moet je iedereen liefhebben wat leert het nieuwe testament?

Moet je iedereen liefhebben wat leert het nieuwe testament?

1: Matthew 23:33 ESV

You serpents, you brood of vipers, how are you to escape being sentenced to hell? Jezus noemt zijn opponenten slangen. In matteus 16:23 (marcus 8:33) en in matteus 4:10 noemt Jezus zijn voornaamste discipel Satan.

2: Philipians 3:2 New International Version

Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. Paulus noemt hun honden. Maar je moest toch je vijanden lief hebben?

3; Galaten 1:8 en galaten 1:9, 1 cornthiers 16:22 vervloekt paul hen ook. Richteren 5:23 engelen vervloeken hen.

4; johannes noemt hen die de zoon verloochent antichriest. 1 johannes 2:22.

5; paulus zegt dat zij zichzelf moeten castreren. Galaten 5:12 HTB

Laten die onruststokers zichzelf maar castreren.

6; 2 timothy 4:14 Alexander the metalworker did me a great deal of harm. The Lord will repay him for what he has done. God gaat hem straffen want hij heeft paulus of zijn boodschap pijn aangedaan.

1 timothy 1:20 Among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Hij levert men ook uit aan satan. Omdat ze een andere leer verkondigen dan hem. Maar je moest hun toch lief hebben en bidden voor hun en liefde tonen? Blijkbaar niet.

7: Philippians 1:28

28 without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved—and that by God.

8: John 8:44

44 You belong to your father, the devil,(A) and you want to carry out your father’s desires.He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Jullie vaders zijn moordenaars zegt jezus, jullie behoren aan de duivel. Hij noemt hen eerst slangen, daarna noemt paulus hun apen. Daarna noemt johannes hen de antichriest. Daarna moeten zij zich castreren.

They displease God and are hostile to all men in their effort to keep us from speaking to the Gentiles so that they may be saved. In this way they always heap up their sins to the limit. The wrath of God has come upon them at last. (1 Thess 2:14-16) Zij zijn vijandig aan iedereen aldus Paulus over de joden. En de straf van God is eindelijk over ze heen gekomen.

9:  titus 1:12: One of Crete’s own prophets has said it: “Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons.”

Paulus zegt hier dat 1 of andere profeet gezegd zou hebben dat Alle kretanen leugenaars zijn.

10; johannes 2: Jesus went up to Jerusalem.(C) 14 In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves,(D) and others sitting at tables exchanging money.(E) 15 So he made a whip out of cords, and drove all from the temple courts, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. 16 To those who sold doves he said, “Get these out of here! Stop turning my Father’s house(F) into a market!

Jezus gooit alles overhoop, maar je moet toch liefde hebben voor degene die je vijanden zijn?

11: volgens paulus heeft God esau gehaat en jacob liefgehad. Romans 9;13: gelijk geschreven staat: “Jakob heb ik liefgehad, maar Esau heb ik gehaat”. gelijk geschreven staat: “Jakob heb ik liefgehad, maar Esau heb ik gehaat. Hosea 9:15 “Because of all their wickedness in Gilgal. I hated them there.

In Kol 3:16 zegt Paulus “zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft” en in Ef 5:19 “zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. Paulus raadt u aan om het volgende uit uw volle borst en hart te zingen uit de volgende psalmen.

In psalm 139 staat 21Ik moet immers wel de mensen haten die U haten, Here?

Ik heb een diepe afkeer van mensen die tegen U in opstand komen.

22Ik voel een diepe haat tegen hen

en beschouw hen als mijn eigen vijanden.

Psalm 139; 9 Happy is the one who seizes your infants / and dashes them against the rocks

12; luke 24: 25- He said to them, “How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken

Galatians 3:1 O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you?

3 Are ye so foolish? having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh. Zodra je paulus en zijn doctrine aantast ben je een dwaas. Maar je moest toch lief zijn tegen iedereen zei hij toch in titus 3? Hij noemt hen honden, jezus noemt hen slangen en moordenaars, johannes noemt hen the antichrist?