Home


Wij zijn in debat/gesprek gegaan met een Evangelisten groep bekend onder de naam ‘Deo Volente’. Het gesprek heeft 2,5 uur geduurd en heeft plaatsgevonden in S’Hertogenbosch. Het feit dat de evangelisten de video niet hebben gedeeld, zegt voldoende dat Team Answering-Christianity voldoende in petto heeft om Evangelisten te weerleggen en te voorzien van gegronde argumenten. De groepering is actief op internet onder verschillende namen waaronder; “David Lebbeus” en “Nakdimon”. Ook zijn ze tegenwoordig te vinden op Clubhouse.
 • Bevat Surah 21:4 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?
  Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 21:4 staat er het volgende: 21:4 Zeg (o Muhammad) [Qul]: “Mijn Heer weet wat er in de hemelen en op de aarde gezegd wordt. Hij is Al-Samieu (de Alhorende), Al-Aliem (de Alwetende).” [Qira’aat van Nafi’, Ibn Kathir, Abu ‘Amr, …
 • Bevat Surah 43:19 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?
  Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 43:19-20 staat er het volgende: 19En zij maken de Engelen, degenen die dienaren (‘ibaad) van de Meest Barmhartige zijn, tot vrouwen. Getuigden zij van hun schepping? Hun getuigenissen zullen worden opgetekend en zij zullen worden ondervraagd. 20En zij zeiden: …
 • Bevat Surah 2:184 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?
  Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 2:184 staat er het volgende: 2:184 (vast) een vastgesteld aantal dagen. Maar als één van jullie ziek is, of zich op reis bevindt, dan kan hetzelfde aantal dagen worden ingehaald op andere dagen. En op degenen die slechts met …
 • Bevat Surah 2:219 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?
  Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 2:219 staat er het volgende: 2:219 Ze vragen jou over de wijn en het gokken. Zeg: “In beide is er een grote [kabir] zonde en voordelen voor de mens. Maar de zonde in beide is groter dan de voordelen.” …
 • Bevat Surah 66:12 een tegenstrijdigheid in de Qira’aat?
  Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem. In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. In Surah 66:12 staat er het volgende: 66:12 En Maryam (Maria), de dochter van ‘Imraan, die haar eerbaarheid/kuisheid bewaard had, waarop Wij in haar van Onze geest bliezen en zij getuigde van de Waarheid van de Woorden van haar Heer en …