Home / Actualiteit en het christendom

Actualiteit en het christendom

Rabbijnse bronnen en geslachtsgemeenschap met honden.

And we learned in a mishna (Temura 30a): The hire of a dog, i.e., a kosher animal that a man or woman gave as payment to the owner of a dog in order to have sexual intercourse with it, and similarly the price of a prostitute, a kosher animal used to purchase a prostitute as a maidservant, are permitted to ... Read More »

Moet je iedereen liefhebben wat leert het nieuwe testament?

1: Matthew 23:33 ESV You serpents, you brood of vipers, how are you to escape being sentenced to hell? Jezus noemt zijn opponenten slangen. In matteus 16:23 (marcus 8:33) en in matteus 4:10 noemt Jezus zijn voornaamste discipel Satan. 2: Philipians 3:2 New International Version Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. Paulus noemt hun ... Read More »

Dawah les 8: manuscripten van de thora en tanakh, zijn deze tegenstrijdig?

1: exodus 12:40 (dode zeerollen, masoretische tekst en samartiaanse thora). Israel dwelt in egypt. galatians 3:17 is in overeenstemming met de lxx en samartiaanse tekst en niet met de masoretische tekst. israel dwelt in egypt and canaan (septuagint) 2: genesis 5:13; 740 jaar. [LXX] 3: genesis 41:16 It isn’t in me. God will give Pharaoh an answer of peace.” [LXX, ... Read More »

Dawah les 9; de manuscripten van het nieuwe testament, waarom zijn er zoveel verschillen?

1:Johannes 9:38 ontbreekt in p75. Johannes 5:4 ontbreekt in p75 en p66. Johannes 1;42 zegt the son of john dit staat in vroegste manuscripten. P66 en p75. Echter is dit in contradictie met matthew 16:17. Drm hebben ze het in latere manuscripten veranderd naar the son of jona. Johannes 7:8 de vroegste manuscripten zeggen niet. Dit bracht een contradictie teweeg ... Read More »

Dawah les 7: moet de laatste profeet gevolgd worden?

In deuteronomium 18:19 staat het volgende; “wie niet wilt luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen”. 2 kronieken 20:20;”vertrouw op zijn profeten, en uw welslagen is verzekerd” Amos 2:12 zegt het volgende; “maar jullie gaven de nazieeers wijn te drinken, en tegen de profeten hebben jullie gezegd; jullie mogen niet profeten? Daarom ... Read More »

De God van de Bijbel, beveelt zijn profeet om een overspelige vrouw te nemen!

Hosea 1:2 en 3 “2 Het begin van het spreken van de HEERE door Hosea. De HEERE zei tegen Hosea: Ga! Neem voor u een vrouw van de hoererijen en verwek kinderen van de hoererijen, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de HEER af te keren.’ 3 Hij ging en nam Gomer, een dochter van ... Read More »

Dawah les 6; drie-eenheid en de afgoderij van de christenen.

Er zijn wezenlijke verschillen tussen jezus en God zoals het feit dat Jezus zich onderwerpt tot God maar God niet aan hem. Dat jezus gezien kan worden, maar God niet (door mensen). Dit staat duidelijk in johannes 1:18 en exodus 33:20. Coffman commentaries (john 1:18) zegt het volgende; but it begins by pointing out the inherent human limitation of being ... Read More »

Straf van afvalligheid binnen het christendom gepraktiseerd tot 1826 in westerse landen

The history of inquisitions shows that Christians, represented by the papacy, have applied the capital punishment for apostasy and heresy for centuries. In the Inquisition, Edward Peters states as following. When faced with a convicted heretic who refused to recant, or who relapsed into heresy, the inquisitors were to turn him over to the temporal authorities – the “secular arm” ... Read More »

Dawah les 4; klopt de Bijbel in historisch perspectief?

1: matteus 23:35 staat er een verwijzing naar de zoon van Berechja. Echter dient de verwijzing niet naar Berechias te zijn maar Jehoiada. Zoals Calvin’ Commentary on the bible aangeeft is het de mening van Jerome dat de naam verkeerd geschreven is (biblehub.com).  2: matteus 27;9 staat het volgende; Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: ... Read More »

Dawah les 3; de christen claimt; de profetieën tonen aan dat de Bijbel correct is?

1: Jesaja 53 zou slaan op Jezus volgens de christenen. Het woord ‘lamo’ dat voorkomt in Jesaja 53;8 zou dus volgens christenen wijzen op een individu. Het woord komt 50 keer voor in het oude testament. In 48 keer komt het voor in meervoud en slechts 2 keer in samengestelde enkelvoud en dan is het compound singularity (samengestelde enkelvoud). Dus ... Read More »