Home / Islam en de benadering van de evangelisten / De onderliggende tekst en de manuscripten van Sanaa deel 4

De onderliggende tekst en de manuscripten van Sanaa deel 4

Soerah moenafiqoen 9:9 wordt aangehaald door orientalisten waarbij de onderliggende tekst volgens hen een andere lezing heeft dan de bovenliggende teksr van Sanaa. Het verschil is geen verschil in manaa (betekenis). De tekst is juist een bewijs dat 1) soera 63;3 zonder verschil in betekenis werd geciteerd door de metgezellen van de profeet sav. 2)dat deze al voor het opstellen van de manuscript door othman ibn afwan al in omloop was. 3) dat we textueel bewijs hebben van het bestaan en recitatie van de Koran binnen 30 jaar na de dood van de edele profeet sav.

2e voorbeeld die wordt aangehaald. Ik merk een fout (bij de claim van oriëntalisten) op bij Surah al-Baqarah vers 222. Volgens de foto’s die jij mij hebt gestuurd is het stukje ‘so keep away from your wives during menstruation. And do not approach them until they are pure. And when they have purified themselves, …’ een variant in de scriptio inferior van de Sana’a waarin er zou staan ‘so do not go near wives during menstruation until they are pure. And when they have purified themselves, …’ — het stukje ‘and when they have purified themselves’ is gewoon in beiden te vinden. Het gaat dus enkel om ‘so keep away from your wives during menstruation. And do not approach them until they are pure.’ en ‘so do not go near wives during menstruation until they are pure.’ Deze ‘variant’ is ook over geschreven in de 10e eeuw in de Islamitische literatuur. Deze werd toegeschreven aan Anas Ibn Malik (radiAllahu ‘anhu).

‘wa la taqrabu’ ipv ‘fa’tazilu’ en ‘wa taziluhunna’ ipv ‘wa la taqrabuhunna. en dan ‘yatatahharna’ (deze is ook aanwezig in de Qira’aat van Shu’bah, Hamzah, en Al-Kisaa’i) ipv ‘yathurna. het woordje ’taqrabu’ komt van ‘qarieb’ wat iets als ‘dicht(bij)’ betekent. Zijn de statements en ‘gaat niet dichtbij/dicht/ en ‘en blijft weg/gaat weg’ noodzakelijk in contradictie met elkaar? Nope. Voor de rest zijn ze prima aaneensluitend en is er bovendien ook nog bewijs in de Islamitische literatuur en Qira’aat mbt die varianten. Zoals ook in de koran staat kom niet dichtbij zina, wat dus overeenkomst met het wegblijven van zina.

Soera 5:44 de onderliggende tekst zegt; so do not fear them, wijzende op de mensen die de teksten corrumperen. Waarop de bovenliggende tekst zegt do not fear the people wijzende op mensen die de teksten corrumperen. Geen enkele verschil en alweer een bewijs van het bestaan van de tekst voor othman ibn afwan.

Zoals al Attar (488-569) overlevert in diens werk; al intisar fi marifat Qarra een volledige keten tot aan de profeet sav wat betreft de recitatie van de Koran.

Ten tweede gaf zoals ibn shabba overlevert othman ibn afwan opdracht aan de mensen om de Koran te schrijven. wat dus aangeeft dat men koran kopieen ging schrijven voor eigen gebruik. (Ibn shabba, tarikh al madina, p. 1002)

Ten derde; At-Tabari reports through ‘Umar that the Prophet said, “0 ‘Umar, all of the Qur’an is correct [i.e. it will remain valid if you accidentally skip some verses], unless you mistakenly slip from a verse espousing Allah’s mercy for one that informs of His Wrath, and vice versa. (At tabari, tafseer, i:13)

Ten vierde; wordt van Anas ra overgeleverd dat hij اقوم = aqwam, als اصوب = aswab in soera 73:6 waarbij de overige sahaba zeiden het is aqwam en geen aswab waarop hij (anas) zei het is hetzelfde (doelende op ahruf pre oethman maniscript periode). Sanad is sahieh volgens ad-Dhahabi (tarikh al qoraan, p.88).