Home / Islam en de benadering van de evangelisten (page 4)

Islam en de benadering van de evangelisten

Was ibn Abbas van mening dat de Thora niet is veranderd maar dat hij slechts verkeerd wordt geïnterpreteerd?

Ibn qayyim noemt verschillende vormen van tahrif in de Thora; antropomorfistische toevoegingen aan god, verwijten aan profeten die zijn toegevoegd, en ten slotte neemt hij los hiervan enkele zaken door die zijn veranderd. (bron; Ibn Qayyim, Hidayetul Hiyara fi Ecvibetil Yehud ven Nasara). De maliki jurist el karafi; “de passages in de bijbel en thora omtrent de verwijzingen naar de ... Read More »

Is de hadieth 200 a 250 jaar na de dood van de profeet (sav) gecompileerd?

Er zijn enkele evangelisten die lezingen volgen bij een pseudo ‘islamoloog´, de desbetreffende persoon beweert dat er voor Imam Bukhari niks was, er waren geen manuscripten van de hadieth voor handen en als gevolg daarvan zouden de huidige hadieth onbetrouwbaar zijn. Klopt deze bewering? De profeet (sav) heeft in eerste instantie geen opdracht gegeven om de soennah te laten opschrijven, ... Read More »

De Mushaf van Abdullah ibn Masoud en Ubayy bin Kaab

Antwoord uit het boek van Yasir Qadhi, in zijn boek an introduction to the sciences of the Qu’ran De metgezellen die bekend waren met het uitschrijven van de Koran waren,  Ubay ibn Ka’ab, Abdullah ibn Ma’sood, Umar ibn al – Khattaab, Alee ibne Abee Taaliben somige vrouwen van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), waaronder Aa’ishah(ra) en  Hafsa ... Read More »

Is de Thora volgens de Koran veranderd deel 2

In zijn werk Kitabu´l/EcvibetiL fahira ani´l-Es’iletil-Facira toont El Karafi, de maliki Jurist overleden in 1286 met vele argumenten aan dat de meerderheid van de Thora veranderd is. Ibn Hazm geeft in zijn werk Kitabul fasl fil Milel vel Ehvai ven Nihal in 118 bladzijdes met talloze argumenten aan dat de Thora vanuit geschiedkundig en islamitisch standpunt is gewijzigd. Dit geldt ... Read More »