Home / Islam en de benadering van de evangelisten / Is de Bijbel en de thora veranderd volgens de Koran (uitleg van de koran; hadieth) deel 4

Is de Bijbel en de thora veranderd volgens de Koran (uitleg van de koran; hadieth) deel 4

1: Volume 9, Book 93, Number 613:
Narrated ‘Ikrima:
Ibn ‘Abbaas said, “How can you ask the people of the Scriptures about their Books while you have Allah’s Book (the Qur’an) which is the most recent of the Books revealed by Allah, and you read it in its pure undistorted form?”

2: Volume 9, Book 93, Number 614:
Narrated ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah:
‘Abdullah bin ‘Abbaas said, “O the group of Muslims! How can you ask the people of the Scriptures about anything while your Book which Allah has revealed to your Prophet contains the most recent news from Allah and is pure and not distorted? Allah has told you that the people of the Scriptures have changed some of Allah’s Books and distorted it and wrote something with their own hands and said, ‘This is from Allah, so as to have a minor gain for it. Won’t the knowledge that has come to you stop you from asking them? No, by Allah, we have never seen a man from them asking you about that (the Book Al-Qur’an ) which has been revealed to you.

3: Ibn Abbaas said in his commentary on Surah 2:79 Ibn Abbaas said in his commentary on Surah 2:79;
(Therefore woe) severe punishment, and it is said this means: a valley in Hell (be unto those who write the Scripture with their hands) changethe description and traits of Muhammad (pbuh) in the Book (and then say, ” This is) in the Book that has come (from Allah ” , that they may purchase) through changing and altering it (a small gain therewith) a small gain in terms of means of subsistence and surplus of property. (Woe unto them) theirs is a severe punishment (for what their hands have written) have altered (and woe unto them) and theirs is a severe punishment (for what they earn thereby) of unlawful earnings and bribes. (Ibn Abbaas, Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn ‘Abbâs, Commentary on Surah 2:79, Source)

4; Daarnaast komt de volgende overlevering voor in Sahih Bukhari die de missionarissen aanhalen om te bewijzen dat Ibn Abbas van mening was dat de Thora niet veranderd is. Ten eerste; Deze overlevering heeft geen doorlopende keten zoals ibn Hacer aangeeft in zijn werk Fathul Bari. Als gevolg daarvan kan deze niet beschouwd worden als een authentieke overlevering, omdat het geen doorlopende keten heeft. Ibn ‘Abbaas said, “Both good and evil are recorded,” and “yuharrufuna” (4:46) means, “they remove.

NO ONE REMOVES THE WORKS OF ONE OF THE BOOKS OF ALLAH ALMIGHTY, BUT THEY TWIST THEM, INTERPRETING THEM IMPROPERLY.

5; Cafir ibn Abdillah (ra) levert het volgende over; “Omar had een stuk geschrift gekregen van de ahli kitap (joden en christenen), een stuk tekst uit de toenmalige Bijbel of Thora, toen hij het begon voor te lezen aan de profeet (vrede en zegeningen zij met hem), werd de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) boos en zei hij het volgende; “Het kind van Kattab, ben jij een dwalende? Ik zweer bij Allah dat ik de zuivere boodschap heb gebracht. De boodschap uit de geschriften van de joden en christenen zijn in zuivere vorm verwerkt in de Koran. Hadieth is authentiek, Ahmed ibn Hanbel, Musned, No; 15158,5/195

6; Imam al-Bukhari cited a tradition of the Holy Prophet, reported by Ibn ’Abbas, in his Kitabu’sh-Shahadat along with its chain of authorities then the same hadith has been cited by him in Kitabu’l-I’tisam supported by a different chain of reporters, and the same hadith was again quoted by him in his book Kitabur Radd ’ala Jahmiyyah, reported by a different group of narrators.
Why do you go to the People of the Book, the Jews and the Christians, to seek injunctions about the Shari’a while your Book, The Holy Qur’an, revealed to Muhammad, the prophet of Allah, is the latest and freshest revelation of God. You recite it in its original form. Allah Almighty has told you that the the Jews, have changed the Pentateuch, the Book of Allah, having written it with their own hands..

The other version of this hadith as cited by al-Bukhari in Kitab-ur- Radd’al Jahmiyyah is as follows:
O Muslims! Why do you ask the People of the Book questions regarding anything when your own Book is the Word which God has revealed to your Prophet, Muhammad (Peace be on Him). It is new and fresh, pure and original, free from foreign touch. Allah has declared in His Book that the People of the Book have changed and distorted their Books. They have written them with their own hands and claimed that they come from God, (they did so) only for a small amount of money. Does the knowledge which has come to you not prevent you from seeking guidance from them? No, by God.’ we have not seen them asking you about what has been sent to you. Why then do you ask them knowing that their books have been distorted

7: “Hz. Omar schreef een brief aan AbuMusa el-Esari hierbij werd hem het volgende aangeraden; “neem de christenen niet tot je naasten, want zij zijn ver verwijderd van Allah, vertrouw de christenen niet want zij hebben leugens verspreid tegen Allah (ali es sabuni)

8:

De hadieth in soenan van abu dawud is zwak 3624. Zwak verklaard door albani. Soenan abu dawud 4450 levert het over op andere manier met toevoegingen deze is zwak verklaard door albani. Het stukje wat de christenen citeren: They placed a cushion for the Messenger of Allah (ﷺ) who sat on it and said: Bring the Torah. It was then brought. He then withdrew the cushion from beneath him and placed the Torah on it saying: I believed in thee and in Him Who revealed thee komt voor soenan abu dawud 4449 is niet sahieh. The hadith has been classed as Daeef by some such as al-Arnaa’oot in his grading of Sunan Abu Dawud. Within its chain, a transmitter of interest is Hisham bin Sa’d al-Madni – he has been weakened by a group of the Imams including Ahmad ibn Hanbal, Ibn Ma’in, Nasa’i, Abu Hatim, Ibn Saad, Ibn Hibban etc. En men die zijn overleveringen wel accepteerde overleverde enkel van hem als het werd versterkt door anderen, in dit geval wordt het juist verworpen.

In Moewatta Book 41, Number 41.1.1: sahieh al buhari 6819 herhaalt in sahieh al bukhari 7543. Sahih muslim 1699. Van ibn umar overgeleverd soenan abu dawud 4446 en 4448. In soenan ibn Majah 2558. In sahih bukhari 3635. Sahih bukhari 6841. Heeft deze toevoeging niet die is opgenomen door de zwakke toevoeging in soenan van abu dawud. Die zeker minder sterk is dan de authentiekere versies in buhari en moewatta van imam malik waarin het stukje ontbreekt.