Home / Islam en de benadering van de evangelisten / Valt jezus (as) te vergelijken met Kalaam van Allah deel 2

Valt jezus (as) te vergelijken met Kalaam van Allah deel 2

ve kelimetuhu wordt in soera an nisa 4/171 jezus as beschreven. Dit is dus niet Kalaam Allah (het woord/spraak van Allah). In het vervolg van de vers staat; “Voorwaar, Allah is de Ene God”. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En Allah is voldoende als Getuige. De vers is dus een duidelijke weerlegging op de christenen.

In soera 3/45 wordt hij aangeduid met ‘bikelimetin’ wat dus een woord betekent. En niet staat voor de spraak van Allah wat een eigenschap is van Allah. In soera 3/59 beschrijft Allah de schepping van adam as met het woord: ‘kun’, het woord dat hij heeft uitgesproken bij de schepping van Allah. In soera 36/82 legt Allah het als volgt uit; kun fe yekun (says to it, “Be,” and it is). de schepping van zowel adam als isa as is dus een kelimeti, een gesproken woord van Allah waarmee hij heeft geschapen door het te zeggen.

Soera 36:82: Waarlijk, als Hij zich voorgenomen heeft iets (te scheppen) dan luidt Zijn bevel slechts: “Wees!” en het is

Allah zei: wees isa, isa was er.
Allah zei; wees adam, adam was er
Allah zei, wees aarde, aarde was er. alle drie zijn kelimeti van Allah. Alledrie zijn geschapen door ‘kun’ te zeggen. In soera 6/115 staat het woord kelimeti in het meervoud ‘likelimatihi’, als jezus dus het spraak/woord zou zijn beschikt god over meerdere spraak eigenschappen? Dat is natuurlijk absurd.

In soera 4/171 zegt Allah het volgende; Geloof dus in Allah en Zijn boodschappers en zeg niet (dat Allah) “drie” is. Hou (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, Allah is de Ene God. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En Allah is voldoende als Getuige.

In soera al baqarah 136; ibrâhîm en Ishma’il en Ishaq en Ya’qoeb en de kinderen van Ya’qoeb en wat er is gegeven aan Môesa en Isa en wat er is gegeven van hun Heer aan de Profeten, wij maken geen onderscheid tussen één van hen en wij onderwerpen ons aan Hem.” Geen onderscheid tussen hen!

In soera maidah 116 En toen zei Allah: “O ‘Isa, zoon van Maryam, heb jij tegen de mensen gezegd: “Neemt mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?” En hij (Isa) zei: “Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene

Soera as Saff vers 6; “En (gedenkt) toen ‘Îsa, de zoon van Maryam, zei: “O Kinderen van Israël, voorwaar, ik ben voor jullie de Boodschapper van Allah”

Allah zegt in de Koran op de schepping adam as; soera hijr vers 29;Toen Ik hem vervolmaakt had en Mijn geest erin geblazen had toen knielden zij (de “Engelen) voor hem. En mijn geest erin geblazen legt een fase uit in de schepping van adam as. Dit betekent niet dat Allah letterlijk zijn geest inblaast in de mens. Dus als Allah in soera nisa 4/171: and a spirit from him. Betekent niet dat Jezus letterlijk een geest is van Allah. De Ruh van Allah wijst op het feit dat hij zonder vader is geschapen. En dat zijn schepping identiek is aan de schepping van adam as. Het woord Ruh (geest) wordt gebruikt voor openbaringen, voor engelen voor het inblazen van leven in mensen etc.

soera 3:59 Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van Jezus is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: “Koen fayakōen (‘Wees’, en hij was)”.