Home / Islam en de benadering van de evangelisten (page 2)

Islam en de benadering van de evangelisten

Valt Jezus (vrede zij met hem) te vergelijken met de Kalaam van Allah?

Christenen claimen dat de Kalaam van Allah (spraak/woord van Allah) te vergelijken valt met Jezus (vrede zij met hem), in hun optiek is Jezus (vrede zij met hem) namelijk ‘het letterlijke woord’, ‘het vleesgeworden Woord van Allah’, hierbij zou hij een Goddelijk figuur zijn, want een eigenschap van Allah, namelijk diens Woord is vleesgeworden. Om te legitimeren dat Jezus (vrede ... Read More »

Aanbidden moslims de Ka’ba?

Christenen claimen weleens dat moslims de Ka’ba aanbidden. Alhoewel ze hiervoor geen enkele bewijs voor aanhalen zullen wij enkele punten hierover verduidelijken. Allereerst is de Ka’ba een gebedsrichting voor de moslims, zoals het feit dat de eerste gebedsrichting van de moslims de tempelberg in Jeruzalem was, veranderde dit na de openbaring door Allah naar de Ka’ba in Mekka. Zoals de ... Read More »

Zegt de Koran dat de Bijbel veranderd is?

We lezen het volgende in de Koran Soera 5 vers 13 en 14; “13. En wegens hun breken van het verbond hebben Wij hen vervloekt en hun hart verhard. Zij rukken de woorden uit hun verband en hebben een deel van hetgeen hun was vermaand, vergeten. En gij zult hen altijd oneerlijk bevinden op enkelen na, derhalve vergeef hen en ... Read More »

Zitten er ‘Satanverzen’ in de Koran?

Allereerst in de Tafseer van Tabari (Moge Allah hem genadig zijn) staat niet dat Allah, verzen openbaarde, die verzoening bepleitte met de afgoddienaren, of die positief sprak over hun Goden. We lezen slechts in enkele tafseer – waaronder die van Tabari- dat de satan de tong van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verdraaide tijdens het reciteren van ... Read More »

Het concept van Lot in de Islam en in het Oude Testament.

Mulla Aliyyul Kari (Moge Allah hem genadig zijn) levert over dat Wahb ibn Munabbih (Moge Allah hem genadig zijn) zei; “Ik onderzocht het vraagstuk van de lotsbestemming (qadar) en ik was verbijsterd . Ik onderzocht het nogmaals en ik was nog steeds verbijsterd. Ik kwam toen tot de conclusie dat de best geïnformeerden onder de mensen aangaande de lotsbestemming degenen ... Read More »