Is Allah een maangod ?

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij Moslims zijn.” [Surah Ali-‘Imraan : Ayah 64]

Eén van de meest voorkomende argumenten vanuit kritisch hoek over de jaren heen is dat Allah in realiteit een heidense “maangod” zou zijn. Dit wordt dan ook nog eens (helaas) massaal klakkeloos gekopieerd en/of overgenomen door mensen die denken daarmee de Islam weerlegd te hebben. Daarom dat wij dan ook besloten hebben om dit artikel te schrijven. We gaan ons dan ook primair focussen op kritiek vanuit Christelijk en/of Joods hoekpunt.

Claim nr. 1 & 2) “Allah” is een afgod en “Allah” werd gebruikt door de heidense Arabieren voor één van hun afgoden.

1- Laten we aannemen dat het waar is. Dan zou dit ook moeten betekenen dat Arabische Christenen en Arabische Joden dus in realiteit géén Christenen of Joden zijn, maar afgodendienaren gezien ze refereren naar God als ‘Allah’ in het Arabisch ?

Dit zijn de allereerste 4 passages vanuit het allereerste boek van de Bijbel in het Arabisch van 3 verschillende vertalingen van 3 sites.

Genesis 1:1-4 : Smith & Van Dyke

في البدء خلق الله السموات والارض. 1

وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. 2

وقال الله ليكن نور فكان نور. 3

وراى الله النور انه حسن. وفصل الله بين النور والظلمة. 4

http://biblehub.com/arb/genesis/1.htm

Genesis 1:1-4 : Coptic Orthodox : SVD

فِي الْبَدْءِ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالارْضَ. وَكَانَتِ الارْضُ خَرِبَةً وَخَالِيَةً وَعَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ ظُلْمَةٌ وَرُوحُ اللهِ يَرِفُّ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ. وَقَالَ اللهُ: «لِيَكُنْ نُورٌ» فَكَانَ نُورٌ. وَرَاى اللهُ النُّورَ انَّهُ حَسَنٌ. وَفَصَلَ اللهُ بَيْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ

http://www.copticchurch.net/cgibin/bible/index.php?r=Genesis+1&version=SVD&btn=View

Genesis 1:1-4 : Arabic Bible: Easy-to-Read Version (ERV-AR)

فِي البَدءِ خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالأرْضَ. 1

كانَتِ الأرْضُ قاحِلَةً وَفارِغَةً. [a] وَكانَ الظَّلامُ يَلُفُّ المُحِيطَ، وَرُوحُ اللهِ تُحَوِّمُ [b] فَوقَ المِياهِ. 2

فِي ذَلِكَ الوَقتِ، قالَ اللهُ: «لِيَكُنْ نُورٌ.» فَصَارَ نُورٌ. 3

وَرَأى اللهُ أنَّ النُّورَ حَسَنٌ. ثُمَّ فَصَلَ اللهُ النُّورَ عَنِ الظَّلامِ. 4

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1&version=ERV-AR

Het vetgedrukt woord is ‘Allah’. Dus betekent het nu dat Arabische Bijbels dusdanig in realiteit géén bijbels zijn maar ‘heidense maangod boeken’ ? In principe wel. Dus bij claim nr. 1 schiet de Christen/Jood zichzelf in de voet gezien hij eigenlijk in feite zijn/haar eigen broeders/zusters ook als afgodendienaar/afgodendienares moet bestempelen en gezien hij ook de Arabische Bijbels als ‘heidense maangod boeken’ moet bestempelen.

Wat ook interessant is is dat zelfs het oudst bestaande Arabische Bijbel, inclusief een commentaar, ook ‘Allah’ gebruikt en zelfs ‘Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem’ ! Dit is Hebreeën 1:1-10, met een commentaar, in het Arabisch.

Rood = Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem = In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Blauw = Allah

http://www.arabicbible.com/arabic-bible/codex.html?showall=1

2- Men kan gewoon simpelweg overgaan naar de Thora die door zowel Joden als Christenen aanvaard worden en een voorbeeldje aanhalen in verband met de Gouden Kalf in Exodus 32 gezien dat YHWH ook gebruikt werd voor een afgod.

Exodus 32 :1-5 : [1] Toen* Mozes maar wegbleef en niet naar beneden kwam, verdrong het volk zich om Aäron en eiste: ‘Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan. Want die Mozes, die ons uit het land Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem aan de hand is.’ [2] Aäron antwoordde hun: ‘Laat uw vrouwen, uw zonen en uw dochters de gouden ringen uitdoen die ze in hun oren dragen en breng die hier.’ [3] Toen deed iedereen zijn gouden oorringen uit en bracht die bij Aäron. [4] Deze nam ze in ontvangst, bond* ze in een buidel, en maakte er een stierkalf van. Toen riepen ze uit: ‘Israël, dit is de god die u uit Egypte heeft geleid.’ [5] Toen* Aäron dat zag, bouwde hij een altaar voor het beeld en liet bekend maken: ‘Morgen is er feest ter ere van de HEER.

Verzen 4 en 5 zijn extreem van belang. In het Hebreeuws is het nog méér expliciet : Vayichaq miyadam vayatzar oto bacheret vayasehu egel matekhah vayomeru eleh ELOHEIKH YISRAEL ASHER HE’ELKH MERETZ MITZRAYIM . Vayar aharon vayiven mizebeach lefanav vayiqra aharon vayomer chag laYHWH machar.

Dus “eloheikh yisrael asher he’elekh meretz mitzrayim” en “YHWH” zijn dus uitdrukkelijke Namen/Titels/Referenties die gebruikt worden voor de God van de Bijbel, én toch zien we dat deze 2 dingen ook gebruikt worden voor een afgod. Volgens de logica die men hanteert zou dit dus ook betekenen dat wanneer de Christenen/Joden in realiteit die Namen/Titels/Referenties gebruiken, men in realiteit eigenlijk verwijst naar een afgod.

Hierbij hebben ze al een antwoord klaarstaan. Namelijk, het volgende : “Ja maar in de Islam wordt ook nog eens de halve maan gebruikt terwijl wij Christenen/Joden niet een gouden kalf gebruiken als symbool.”

Allah is eigenlijk Al + Ilah. ‘Al’ betekent ‘de/het’ en ‘Ilah’ betekent ‘god’. Dus ‘Allah’ betekent letterlijk ‘de God’. Ilah komt van de stam ‘Alif-Lam-ha’ en is taalkundig verbonden met ‘Eloah’ in het Hebreeuws wat ‘god’ betekent.

Hier in de screenshot kan u zien dat Brown-Driver Briggs, 3 Christelijke taalexperts, ‘Eloah’ linken aan het Aramese ‘Elah’ en het Arabische ‘Ilah’. In het blauw ziet u dus het Aramese ‘Elah’ staan wat taalkundig verbonden is met ‘Eloah’ en ‘Ilah’. In het rood ziet u dus het Arabische ‘Ilah’ staat wat Brown-Driver-Briggs dus linkt aan ‘Eloah’ (en Elah). Maar wat ook héél erg interessant is, is namelijk dat er in het groen staat dat ‘Eloah’ ook (zelfs primair) gebruikt wordt om naar een heidense god te verwijzen – een afgod dus.

Een voorbeeld is Daniël 11:37 : [37] Zelfs voor DE GODEN (אֱלֹהֵי) van zijn voorvaderen en de lievelingsgod van de vrouwen heeft hij geen achting; geen enkele GOD (אֱלוֹהַּ) ontziet hij maar hij zal zich boven iedereen uittillen

In het Hebreeuws : לז וְעַל-אֱלֹהֵי אֲבֹתָיו לֹא יָבִין, וְעַל-חֶמְדַּת נָשִׁים וְעַל-כָּל-אֱלוֹהַּ לֹא יָבִין: כִּי עַל-כֹּל, יִתְגַּדָּל.

De woorden in kwestie zijn dus ‘elohei’ en ‘eloah’. Dat zijn referenties naar afgoden.

In Deuteronomium 32:15 wordt ‘Eloah’ gebruikt als referentie naar de ware God : [15] En Jakob at en raakte verzadigd, maar Jesurun werd vet en opstandig. Dik werd hij, vet en zwaar. Hij verliet DE GOD (אֱלוֹהַּ) die hem had gemaakt, onteerde de rots die zijn heil was.

In het Hebreeuws : טו וַיִּשְׁמַן יְשֻׁרוּן וַיִּבְעָט, {ר} שָׁמַנְתָּ עָבִיתָ כָּשִׂיתָ; {ס} וַיִּטֹּשׁ אֱלוֹהַּ עָשָׂהוּ, {ר} וַיְנַבֵּל צוּר יְשֻׁעָתוֹ. {ס}

Als dat allemaal al niet duidelijk genoeg is – wat dan met de Qur’an ? Attesteert de Qur’an dat Allah slechts een maangod is ? Het antwoord hierop is NEE !

Surah Fussilat (41) : Vers 37. 37. En onder Zijn tekenen zijn de dag en de nacht, de zon en de maan; derhalve werpt u niet neder voor de zon of de maan maar werpt u neder voor Allah Die hen schiep, indien gij Hem wilt aanbidden.

Surah Al-A’raf (7) : Vers 54. 54. … Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem snel opvolgt. De zon en de maan en de sterren zijn door Zijn gebod in dienst gesteld. Voorwaar, van Hem is de schepping en het gebod. Gezegend is Allah, de Heer der Werelden.

– We hebben dus gezien dat ‘Allah’ ook in Arabische Bijbels gebruikt wordt en dat Arabische Christenen en Joden ‘Allah’ gebruiken voor ‘God’.

– We hebben gezien dat zelfs het oudst bestaande Arabische Bijbel, inclusief een commentaar, ‘Allah’ gebruikt en zelfs ‘Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem’.

– We hebben gezien dat ‘YHWH’ en ‘Eloheikh yisrael asher he’elekh meretz mitzrayim’ ook gebruikt werd door afgodendienaren voor hun afgod.

– We hebben gezien dat ‘Eloah’ ook als referentie kan gebruikt worden voor afgoden maar ook tegelijkertijd God Zelf.

– We hebben gezien dat de Qur’an attesteert dat ‘Allah’ niet slechts een ‘maangod’ is.

Dus, gezien de benadering zou men dus ook moeten zeggen dat het onmogelijk zou zijn dat ‘YHWH’, ‘Eloah’, ‘Elohim’ en ‘eloheikh yisrael asher he’elekh meretz mitzrayim’ gebruikt zou kunnen worden gezien al die dingen gebruikt werden als referentie voor een afgod en/of voor een afgod door afgodendienaren. Het is natuurlijk nonsens om zoiets te claimen – hetgeen wat telt is het geloof achter het gebruik van het woord (of woorden) !

Claim nr. 3 & 4) Allah is een maangod omdat het symbool van de Islam een halve maan is en omdat men belang hecht aan de maan door middel van een maankalender.

3- Dat zou net hetzelfde zijn alsof iemand zou zeggen dat YHWH een ster of kruisgod is omdat het symbool van het Christendom en het Jodendom een kruis en een ster zou zijn. Buiten het feit dat zo’n redenering gewoonweg kort door de bocht is gaan we dus kijken of het “symbool van de Islam” wel daadwerkelijk het “symbool van de Islam” is. Om dat te gaan doen gaan we dus kijken naar 2 bronnen :

1 – De Qur’an

2 – De Sunnah

Daar kunnen we gewoon héél kort in zijn, in die 2 bronnen vind men NIETS over terug dat de halve maan het “symbool” zou zijn van/voor de Islam ! Integendeel, men vind juist dat de vlaggen die gebruikt werden door de Profeet(salliAllahu ‘alayhi wa sallam) en zijn metgezellen juist vlaggen waren waar er niets op geschreven was noch iets op afgebeeld waren.

Het werd (en wordt nog altijd) wel geassocieerd met de Islam door het gebruik ervan door (sommige) Ottomaanse moslims maar dit werd niet gedaan of gebruikt in de tijd van Muhammad(salliAllahu ‘alayhi wa sallam) of door de moslims in die tijd of rond die tijd. Dus het is zelfs iets dat tegen de Sunnah is van de Profeet(salliAllahu ‘alayhi wa sallam) en zelfs ook in contradictie is met het praktijk van de moslims in die tijd en rond die tijd.

https://islamqa.info/en/1528 – Deze link bevat een mooie uiteenzetting en het is ook gewoonweg ‘straight to the point’.

4- Dat het belang hecht aan de maan wilt zeker niet per definitie zeggen dat het hier om een ‘heidense maangod religie’ gaat. In de Qur’an lezen we het volgende waarom er belang gehecht wordt aan de maan :

Surah al-Baqarah (2) : Vers 189. 189. Zij vragen u betreffende de nieuwe manen. Zeg: “Zij zijn tijdsaanwijzingen voor de mensen en voor de bedevaart.” Het is geen deugd, dat gij de huizen binnengaat aan de achterzijde: maar deugdzaamheid is in hem, die Allah vreest. Dus gaat de huizen door de deuren binnen en vreest, Allah, opdat gij zult slagen.

Er wordt belang gehecht omdat het zou functioneren als tijdsaanwijzingen voor de mensen en voor de bedevaart en NIET als symbool voor de Islam of voor Allah.

Klein algemeen conclusie : Hierbij kunnen we dus concluderen dat zo’n objectie niet alléén ongefundeerd is vanuit Koranisch perspectief maar ook vanuit het perspectief van de Sunnah. Niet alléén dat, maar ook vanuit historisch perspectief. We zien ook dat dit zelfs gebruikt kan worden TEGEN de Christenen/Joden.

Moge Allah ons allen leiden op het Rechte Pad
Amien !
Moge de vrede, genade en zegeningen van God met jullie zijn