Home / Actualiteit en het christendom / Dawah les 7: moet de laatste profeet gevolgd worden?

Dawah les 7: moet de laatste profeet gevolgd worden?

In deuteronomium 18:19 staat het volgende; “wie niet wilt luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen”.

2 kronieken 20:20;”vertrouw op zijn profeten, en uw welslagen is verzekerd”

Amos 2:12 zegt het volgende; “maar jullie gaven de nazieeers wijn te drinken, en tegen de profeten hebben jullie gezegd; jullie mogen niet profeten? Daarom zal ik de grond onder jullie kraken.

Lucas 11:49; This is what God in his wisdom said about you: ‘I will send prophets and apostles to them, but they will kill some and persecute the others.’

Matteus 10:41 zegt het volgende; “If you receive a prophet as one who speaks for God, you will be given the same reward as a prophet”.

De christenen zijn van mening dat een profeet gevolgd moet worden. In 1 corinthians 12:28 (first apostels, second prophets) en 1 corinthians 14:29 (let two or three prophets speak) wordt duidelijk dat profeetschap niet is gestopt met jezus. Desalniettemin geven de christenen aan dat de edele profeet sav geen profeet is, is dit een gegronde claim? Daarvoor zullen we eventjes de profeten in de Tanakh behandelen.

In 1 kings 18:4 staat het volgende; For it was so, when Jezebel cut off the prophets of the Lord, that Obadiah took a hundred prophets and hid them by fifty in a cave, and fed them with bread and water.) er zijn dus vele profeten gekomen waar wij niks over weten die ook geen wonderen of wat dan ook deden die bekend zijn, en desondanks worden ze beschouwd als een profeet.

De profeten geloofden dus in 1 God wat ook wordt opgemerkt door paul hij noemt Jezus namelijk een mystery die niet eerder was geopenbaard hij schrijft het volgende; “The mystery was made known to me by revelation, as I wrote above in a few words, a reading of which will enable you to perceive my understanding of the mystery of Christ. In former generations this mystery was not made known to humankind, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit”

Het eerste punt; De profeet David begaat overspel met iemand en is desondanks een profeet.

2 samuel 11 staat het volgende; David liet naar de vrouw informeren en er werd hem gezegd: ‘Het is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria de Hethiet.’ [4] David stuurde boden om de vrouw te halen; zij kwam bij hem en hij sliep met haar toen zij zich van haar onreinheid had gezuiverd. Daarna ging zij weer naar huis. [5] Maar de vrouw was zwanger geworden en zij liet David weten: ‘Ik ben zwanger.’

David is een profeet volgens handelingen van de apostelen 2:30.

David as had volgens de christenen minimaal 13 tot 18 vrouwen desondanks is hij een profeet.

Het tweede punt; in 1 samuel 6:19 But God struck down(A) some of the inhabitants of Beth Shemesh, putting seventy[a] of them to death because they looked(B) into the ark of the Lord. The people mourned because of the heavy blow the Lord had dealt them.

Hosea 13:16; The people of Samaria must bear their guilt, because they have rebelled against their God. They will fall by the sword; their little ones will be dashed to the ground, their pregnant women ripped open

We zien dus dat God in het oude testament nogal wat mensen vermoord. De profeet Elijah in navolging hiervan vervloekt kinderen omdat zij hem: kale noemen, waarbij God de kinderen vermoord. (2 kings 2:23). de christenen hebben geen moeite om hem aan te duiden als profeet.

Het Derde punt;

In 1 kings 13;11 staat het volgende; nu woonde er in betel een oude profeet.

In vers 18 staat; en tegen mij heeft een engel in opdracht van de heer gezegd; neem hem mee terug naar je huis en laat hem eten en drinken. ZO LOOG HIJ HEM VOOR.

Waarop de andere profeet sterft. Omdat hij zich niet aan het beviel hield van God dat hij niet terug mocht gaan. Om te eten. Waarop hij de toorn van God over zich heen kreeg en stierf. Deze oude profeet is desondanks een profeet volgens de christenen ondanks dat die liegt. En ook degene die wordt misleid door de oude profeet is een profeet in de ogen van de christenen. In koningen 13:20 wordt duidelijk dat de oude profeet een profeet was; “while they sitting at the table, the word of the lord came to the old prophet who had brought him back”. Alhoewel hij volgens Rashi werd beschouwd als een valse profeet. Wat verder geen probleem is, want volgens Rashi is salomon wel een profeet en die begaat volgens het oude testament afgoderij. Dat zou betekenen als je rashi als uitgangspunt neemt, dat een profeet afgoderij mag begaan (1 koningen 11:4). Dit geldt eveneens voor Aaron die afgoderij (exodus 32) heeft begaan ook hij wordt beschouwd als profeet onder de joden. (https://www.jewishvirtuallibrary.org/list-of-jewish-prophets)

Barnes notes zegt het volgende in zijn commentaar; “But he lied unto him – It is always to be remembered that the prophetic gift might co-exist with various degrees of moral imperfection in the person possessing”.

Matthew henry’s commentary; It was all a lie. Believers are most in danger of being drawn from their duty by plausible pretences of holiness. We may wonder that the wicked prophet went unpunished, while the holy man of God was suddenly and severely punished. What shall we make of this? The judgments of God are beyond our power to fathom; and there is a judgment to come.

Het Vierde punt; profeet Hosea claimt dat God hem heeft opgedragen om met een prostituée te trouwen (hosea1:2). In jesaja 20:2 wordt een profeet opgeroepen om een lange periode naakt te lopen, ambrose of milaan (397) geeft aan in zijn commentaar dat hij daadwerkelijk naakt moest lopen. De profeet ezechiel wordt opgedragen om gersekoek te eten dat is gebakken op menselijke uitwerpselen in vers 13. Waarop Ezechiel aangeeft dat hij nog nooit iets onreins heeft gegeten. De commentary (biblehub) zegt het volgende; When Ezekiel complained that it was unfair to ask him to use human dung to make the fire. Toen beval God hem om het op dierlijke uitwerpselen te koken. (Ezechiel 4:15).

God bindt in ezechiel 4 vers 8 de profeet Ezechiel vast zodat hij niet van zijn ene kant van zijn zij naar het andere kan draaien. Zodat hij alle last kan dragen van de israelieten hij moet dan 390 lang op zijn zij liggen. Tevens wordt hij opgedragen om zijn blik tegen Jeruzalem te houden en met ontblote arm tegen de stad te profeteren (vers 7).

Het Vijfde punt; de profeet jona wordt kwaad op God. God brengt een wonderboom voort zodat hij in de schaduw kan zitten. en in de ochtend laat God de wonderboom sterven. Daar werd Jona zo boos om dat die liever wou sterven. Waarop in jona 4:9 het volgende wordt gezegd; “maar God zei tegen Jona is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona antwoordde; “ja ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht!
10En de HEERE zeide: Gij verschoont den wonderboom, aan welken gij niet hebt gearbeid, noch dien groot gemaakt; die in een nacht werd, en in een nacht verging.

Jona wordt dus boos op God om een plant. Is dus geheel onterecht, desondanks beschouwen de christenen hem als een profeet. Zoals matthew henry poole commentary schrijft; So exorbitant and unreasonable is Jonah’s anger.

Volgens 2 kings 14:25 is hij een profeet; with the word of the Lord, the God of Israel, spoken through his servant Jonah son of Amittai, the prophet from Gath Hepher.

Het Zesde punt;

In genesis 32: 25 When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob’s hip so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. 26 Then the man said, “Let me go, for it is daybreak.” But Jacob replied, “I will not let you go unless you bless me.” Deze passage wordt verduidelijkt in hosea 12:4 dat het om een engel gaat waarmee jacob worstelde.

de profeet jacob worstelt met een engel en overwint de engel in hosea 12:4.

Ten tweede komt Esau uitgeput van de jacht thuiskwam. Toen wou jacob hem enkel te eten geven als hij het eerstegeboorterecht aan hem zou verkopen. Waarop esau zegt geef mij toch wat te eten, waarop jacob het weer als voorwaarde stelt. Nadat esau toegeeft en zweert dat hij het aan hem verkoopt, geeft jacob hem wat te eten (genesis 25-29-34).

Matthew henry pooles commentary zegt het volgende; “It was for a spiritual privilege; and we see Jacob’s desire of the birth-right, but he sought to obtain it by crooked courses, not like his character as a plain man. He was right, that he coveted earnestly the best gifts; he was wrong, that he took advantage of his brother’s need”.

Desondanks beschouwen de christenen hem als een profeet.

Het zevende punt;

De profeet mozes heeft ten onrechte iemand vermoord aldus de Bijbel commentators, desondanks beschouwen ze hem als profeet.

Exodus 2:11-16
In dien tijd, toen Mozes groot geworden was, ging hij uit tot zijn broeders en lette op hun dwangarbeid; toen zag hij, hoe een Egyptenaar een Hebreeër, iemand van zijn broeders, sloeg. Hij keek naar alle kanten, en toen hij zag, dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het

Ellicots commentary (biblehub) zegt het volgende; The offence did not deserve death, and if it had, Moses had neither legal office nor Divine call, justifying him in making himself an executioner. The result was, that, by his one wrong ac (..)

Matthew henry pooles commentary;
This action of Moses was extraordinary, and is not to be justified by the common right of defending the oppressed, which belongs not to private persons

Pullpit commentary zegt het volgende;
A wrongful act, the outcome of an ardent but undisciplined spirit

Zodoende kunnen we wel doorgaan met het geven van voorbeelden wij zullen nu enkele voorbeelden geven van een priester en een orientalist of dat de edele profeet sav al dan niet een profeet is.

De auteur katholieke priester Hans Kung, in zijn werk ‘Islam, past present en future’ geeft op bladzijde 123 aan dat er vele overeenkomsten zijn tussen de profeten die beschreven staan in het Oude Testament en de edele profeet (sav). Enkele voorbeelden hiervan zijn; oproep tot monotheïsme, volledige onderwerping aan de geboden van God en handelde niet naar eigen geweten maar op basis van de openbaring door God. Tevens na het opsommen van deze punten stelt Hans Kung de volgende vraag; “So isn’t perhaps simply a dogmatic prejudice for Christians to recognize Amos, and Hosea, Isiaah and Jeremiah and the extremely violent Elijah as prophets, but not Muhammed?

In zijn dialoog met Dr. John haalt Shabir Ally nog meer bronnen aan waaronder William Montgomery Watt in zijn werk ‘Muslim-Christian encounters’ geeft aan dat de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) beschouwd kan worden als de profeet (en) uit deuterenomium 18.