Home / Actualiteit en het christendom (page 2)

Actualiteit en het christendom

Dawah les 1; Kerkvaders en corrupties aan de tekst.

1: kerkvader Jerome (overleden 420) geeft aan in zijn commentaar op galatians 3;10, dat de joden de masoretische (deuteronomium 27:26) tekst hebben veranderd. (Meyers NT commentary) 2: Augustinus van Hippo (354-430) zegt dat de jaargetijden van de zonnevloed tot aan abraham in de masoretische tekst niet kloppen en er geen gegronde argumenten wordt geleverd voor de jaargetijden die tegenstrijdig zijn ... Read More »

Dawah les 2: Profetieën refereren naar welke Oude Testament? En welke is authentiek? En waarom?

Written by Hidai Ibn Salih Romans 11:26 correspondeert niet met de Septuagint, masoretische tekst of dode zeerollen. In romans 11:26 citeert Paul uit jesaja 59:20. (1) Romeinen 10:15 correspondeert niet met de Septuagint, niet met de masoretische tekst en niet met de dode zeerollen. De referentie naar Jesaja 52:7 komt NIET overeen met de lezing in de ‘LXX’ noch de ... Read More »

Moet je als Christen zijnde de wet volgen?

Petrus zegt het volgende; Handelingen 15:10 Welnu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen. In navolging hiervan legt Marcus zijn bevindingen die door Petrus aan hem zijn overgeleverd als volgt uit; marcus 7:15; niets dat van buitenaf in de mens komt ... Read More »

Was jezus (vrede zij met hem) een christen?

Christenen claimen dat Jezus (vrede zij met hem) een christen was. Als wij moslims zeggen dat hij een vrome moslim was, dan vraagt de christen zich af bestaat hier vanuit de Bijbel enig bewijs voor? Het is niet vanzelfsprekend dat de eerste volgelingen van jezus as christen werden genoemd. Allereerst de naam christ wordt in het OT zelfs toegekend aan ... Read More »

Het bespotten van profeten in het Oude Testament.

We krijgen weleens kritiek te verduren door christenen die voornamelijk seculier zijn. Hoe kan een religie de doodstraf handhaven, zeggen ze de dan, voor het beledigen van een profeet? Allereerst alhoewel een groot aantal geleerden van mening zijn dat het bespotten van de profeet (sav) de doodstraf verdiend, is er bijvoorbeeld de mening van de vroege geleerde Aboe Hanifah (moge ... Read More »

Het lot van de Joden in Europa

In 1394 schrijft een Franse Jood, die is geboren in Frankfurt en ge-emigreert naar het Ottomaanse rijk in een brief het volgende; “Het Ottomaanse rijk kent geen gebreken. Het is beter voor jullie om hierheen te komen. Ieder kan zijn religie uitoefenen. In de christelijke wereld worden jullie kinderen mishandeld, en kunnen jullie kinderen geeneens fatsoenlijke kleren kopen. Kinderen van ... Read More »

Wie was de eerste zelfmoord terrorist in historie?

De christenen brengen vaak verwijten aan het adres van moslims, dat zij zelfmoordaanslagen zouden toestaan. Alhoewel wij van mening zijn dat het plegen van zelfmoordaanslagen strikt verboden is in de Islam, lezen wij in de Bijbel dat een ‘zelfmoordterrorist’ wordt geprezen in de Bijbel. Namelijk degene die de eerste zelfmoordaanslag had gepleegd in historie was Simson, die als een held ... Read More »

Jizya in het Oude Testament

Deuteronomium 20:10 Als jullie een stad willen veroveren, moeten jullie de bewoners van die stad eerst vrede aanbieden. 11 Als ze de stad in vrede aan jullie willen overgeven en de poorten voor jullie openzetten, moet de hele bevolking van die stad voortaan aan jullie belasting betalen en voor jullie werken. 12 Maar als ze geen vrede met jullie willen ... Read More »

De joden en moslims worden vervloekt door christenen

De christenen leveren weleens kritiek op de moslims waarbij ze claimen waarom worden de christenen vervloekt in de Koran? Ik vind dat nogal tegenstrijdig aan hun eigen geschriften waarin, paulus, die zoals hij aangeeft altijd met de heilige geest spreekt andersdenkenden vervloekt en Johannes die zegt dat degene die niet in de vader of de zoon gelooft, de ANTICRIEST is? ... Read More »