Home / Actualiteit en het christendom (page 3)

Actualiteit en het christendom

De holocaust en de kerkvaders

Velen die ik ken, respecteren de Joden en hebben de gedachtegang dat hun huidige manier van leven eerbiedwaardig is, een dodelijke opinie is het.” – John Chrysostom (344-407), Against the Jews, Homily 1, Chapter 3. ” Zeg niet zoals bepaalde liederen dat het verbond zowel van de Joden is als van ons. Nee, het is van ons, zij verloren het ... Read More »

Haat God bepaalde mensen?

Sommige christenen claimen vaak dat God iedereen lief heeft. Dit komt echter niet overeen met het OT waar God een hekel heeft aan de goddelozen. Hosea 9: 15 9In Gilgal bleek al dat ze zondigden. Daar heb Ik hen ook voor het eerst gehaat. Ik zal ze uit mijn land verdrijven vanwege hun afgoderij. Ik zal hen niet langer liefhebben, ... Read More »

Het Bijbel experiment deel 3

In deel 1 hebben we aangegeven dat God de wetten in de Thora als eeuwig en volmaakt beschouwd. In deel 2 hebben we uitgelegd dat er onenigheid bestaat onder de christenen over het al dan niet opvolgen van de wet. Tenslotte willen we erop wijzen dat ook al zouden de christenen van mening zijn dat de wet geabrogeerd is dan ... Read More »

Het Bijbel experiment deel 2

De christenen claimen dat de verzen uit het Oude Testament zijn geabrogeerd, dit zou betekenen dat die wetten toen van toepassing waren maar vandaag niet. Alhoewel dit een discussiepunt is onder de christenen, want er zijn nog steeds christenen die claimen dat de wet in de Thora gevolgd dient te worden, laten we discussie voor het al dan niet opvolgen ... Read More »

Het Bijbel experiment deel 1

Er is laatst een experiment gedaan door de Bijbel een Korankaft te geven, waarop enkele passage’s werden geciteerd, enkele christenen leverden kritiek op het experiment en claimden echter dat dit de wetten waren die aan Mozes werd toegekend en niet aan Jezus. De claim van de christenen is op basis van de volgende drie punten ongegrond; 1. In de psalmen ... Read More »

Heeft Jezus een smeekbede gedaan voor zijn vijanden?

Lucas 23:34; “Jezus zei; “vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”. Het bovenstaande gedeelte, de smeekbede, behoort oorspronkelijk niet tot het Bijbel geschrift van Lucas. In de vroegste manuscript p.75 ontbreekt het gedeelte dat Jezus een smeekbede doet voor zijn vijanden. (1) Tevens ontbreekt deze in de codex Vaticanus en Codex Bazae.(2) Fenton John Hurt (d.1892) zegt ... Read More »

Het afhakken van handen in de Bijbel

In Deuteronomium 25-12 staat het volgende: ” 11Als twee mannen aan het vechten zijn en de vrouw van een van hen mengt zich erin om haar man te helpen en grijpt de ander bij zijn schaamdelen, 12dan moet zonder pardon haar hand worden afgehakt.” In de commentaar van ‘Barnes’ staat hier het volgende over: “de straf was normaal in die tijd”. http://biblehub.com/commentaries/deuteronomy/25-12.htm ... Read More »

Terroristische wandaden door Arabische christenen.

In het boek van Peter Edel, de schaduw van de ster lezen we op bladzijde 164 het volgende: “Tijdens de jaren tachtig werkte het Israëlische leger samen met christelijke falangisten en milities van Kolonel Hadad. Vervolgens arriveerden vrachtwagens met falangisten en milities van Hadad. Onder het toeziend oog van Israëlische soldaten moordden ze beide vluchtelingkampen uit. In drie dagen werden ... Read More »

Het verkopen en gebruiken van prepuberale slaven in de Bijbel

Numeri 31: 17-18 17Dood daarom alle kinderen van het mannelijk geslacht en alle vrouwen die met een man hebben geslapen, 18maar laat meisjes die nog nooit met een man hebben geslapen in leven. Het Hebreeuwse woordje dat gebruikt wordt voor ‘meisjes’ wordt gebruikt voor prepuberale meisjes. In de Matthew Poole’s commentary staat het volgende over dit vers: “om ze te ... Read More »