Home / Actualiteit en het christendom / Dawah les 9; de manuscripten van het nieuwe testament, waarom zijn er zoveel verschillen?

Dawah les 9; de manuscripten van het nieuwe testament, waarom zijn er zoveel verschillen?

1:Johannes 9:38 ontbreekt in p75.

Johannes 5:4 ontbreekt in p75 en p66.

Johannes 1;42 zegt the son of john dit staat in vroegste manuscripten. P66 en p75. Echter is dit in contradictie met matthew 16:17. Drm hebben ze het in latere manuscripten veranderd naar the son of jona.

Johannes 7:8 de vroegste manuscripten zeggen niet. Dit bracht een contradictie teweeg omdat jezus wel verschijnt dus maakten latere manuscripten ervan nog niet.

Kerkvader Jerome zegt het volgende; Saint Jerome reported Porphyry’s unduly harsh view of Jesus of the Gospel: “Jesus said he would not go up, and he did what he had previously denied. Porphyry rants and accuses him of inconstancy and fickleness

2: Lucas 23:17, lucas 23:34 (smeekbede)
Volgens james white geen onderdeel van de tekst van lucas. Lucas 17:36, lucas 22;43-44 ontbreekt in p75. Kerkvader terullian zegt als commentaar op deze vers; ik kan niet zeggen dat hij standvastig was. Volgens Metzger is het een mogelijke interpolatie aan het geschrift aangebracht in de vroege 2de eeuw. (Idem, 234).

Lucas 1:41 zeggen de meeste manuscripten maria, terwijl 2 vroege latijnse manuscripten zeggen Elizabeth.

P45 ontbreekt lucas 12:9.

In manuscript D bijvoorbeeld bevat enkel het boek van lucas 75 verwijderingen van 2 of meer woorden. En enkel in hoofdstuk 24 zijn dat er meer dan 13 van 2 of meer woorden.

In de meeste gevallen spreekt lucas 18:25 over een kameel. Echter origenes, cyril of alexandria en theopylact preferen de lezing niet kameel maar ‘rope or ships cable’.

3: Matteus 21:44 ontbreekt in p104. Matteus 17:21 en 18:11 ontbreken ook in een groot aantal manuscripten.

As Conybeare documented, Eusebius utilized Matthew 28:19 seventeen times in ways that indicate that his text of the verse read πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη ἐν τῷ ὀνόματί μου, that is, “As you go, make disciples of all nations in My name (matteus 28:19).

complete hoofdstukken ontbreken van matteus in manuscripten die dateren uit de 1e of 2e of 3e eeuw. Zodoende ontbreekt chapter 2, 27 en 28

4: Colossians 2:18 “delving into things which he has seen” zeggen sommige manuscripten waaronder p46. Terwijl anderen minimaal 6 manuscripten het volgende zeggen; “delving into things which he has not seen”. (Idem, 628).

romeinen 9;5 The punctuation of this verse is critical to its exegesis. Depending upon which punctuation is employed, Christ is said to be God or not to be God.

In romans 4;19a zeggen sommige manuscripten; he considered his own body, anderen zeggen; he did not consider his own body. (Idem, 442).

P46 zegt in colossians 3:22B fearing god en andere manusxripten zeggen fearing the lord.

1 timothy 3:16 geeft dus bij de ene manuscriptgroep (de vroegste mss) dat de he dus de mysterie vlees is geworden en bij de tweede latere manuscripten dat god is vleesgeworden.

p46 wordt aangegeven dat het om liefde gaat tegenover God, terwijl andere manuscripten spreken over angst.

2 cor 7:1, in p46, zegt “αγαπη”.
Dat is liefde

Sinaiticus, vaticanus, ephraimi, zeggen “φοβω”.
“Angst

4;
In Marcus 1;41 staat in de onze huidige Bijbel en in de meeste manuscripten dat Jezus medelijden kreeg met de verstoten melaatse. In de Codex Bazae echter dat ondersteund wordt door drie Latijnse manuscripten wordt aangegeven dat Jezus geen medelijden had maar juist boos werd. In het Grieks is het een verschil tussen de woorden Splangnistheis en Orgistheis. (Bart d.Ehrman, evolutie van de Bijbel, 150). on a essay written by ehrman defending the originality of the reading that included jezus ‘furouisnsss’, saying that ehrman, has made not just a impressive case but a persuasive one

Marcus 16:9-20 ontbreekt in codex sintaiticus en andere manuscripten. In de 2 beste manuscripten van de vierde eeuw. De tekst eindigt dus; “ze waren zo erg geschrokken dat ze het tegen niemand zeiden”. Ook volgens james white, ff bruce en andere conservatieve geleerden is dit een toevoeging.

Marcus 16; 9-20 is een latere toevoeging aan de Bijbel; De verzen ontbreken in onze twee oudste en beste manuscripten van het evangelie van Marcus; de schrijfstijl wijkt af van die van de rest van de evangelie; de overgang tussen deze passage en de voorgaande is moeilijk te begrijpen (Maria Magdalena wordt bijvoorbeeld in vers 9 geïntroduceerd alsof ze nog niet genoemd was, ook al komt ze in de voorgaande verzen voor; er is een ander probleem met het Grieks waardoor de overgang nog ongelukkiger wordt); en een groot aantal woorden en zinnen in de passage wordt nergens anders in Marcus aangetroffen. Kortom, het bewijs is voldoende om vrijwel alle tekstgeleerden ervan te overtuigen dat deze verzen een toevoeging zijn. (Bart D. Ehrman, de evolutie van de Bijbel, 79).

5; Matteus 5;44B, Matteus 6,13B, Matteus 16:2B and 3, Matteus 17;21, Matteus 18:11, Matteus 20:16B, matteus 20:22 and 23, matteus 23: 14, matteus 27:35B.
Marcus 7:16, Marcus 9;44 Marcus 9;46, Marcus 11:26, Marcus 15:28, Marcus 16;9-20. Lucas 4;4B, lucas 9;54C tot en met 56, Lucas 11:2, Lucas 17:36, lucas 22;43-44, lucas 23:17, Lucas 23:34bacts 15:34, acts 8:37, acts 24: 6b tot en met 8, acts 28:16B, acts 28;29.
Dit zijn allen toevoegingen aan het geschrift of ontbreken in een groot aantal manuscripten.

6; In matteus 5:44, In matteus 9;13, in matteus 20:16, in matteus 19:17, In matteus 19:9, matteus 13:6, marcus 10:21, marcus 19:17, marcus 7:8, marcus 10:24. In de vroege manuscripten ontbreken complete zinnen binnen deze verzen.

7:
Marcus 7:31. Zeggen de vroegste manuscripten through sidon. Terwijl latere het hebben veranderd naar and sidon.

Gills expostion on the bible; , “from Sidon”: but the greater number of copies, and the Syriac and Persic versions read as we do, and which is rightest; since it does not appear, that Christ went out of the land of Israel, into any Heathen cities: and besides, Sidon was further from Galilee than Tyre, and so did not lie in his way to it; and therefore it is not likely he should pass through that city, in order to go to.

8: Johannes 1:28 bethany of bethabara volgens de mannuscripten bethany volgens origenes was het bethabara.

9: The same kind of interpolation found its way into john 9 very early date founds his way in p66, in Roman catacombs about baptism include the blind man’s washing at the pool of Siloam. Therefore, it is not unlikely that certain manuscripts of the Gospel of John were affected by this addition by the middle of the second century, if not earlier. Thus, this passage is a prime example of how the New Testament text was affected by ecclesiastical practices such as baptismal confession. (Idem 296, new testament)

P45 heeft bijvoorbeeld een tendens naar harmonisering met the gospel of matthew wat betreft the gospel of mark. En daardoor heeft het veranderingen.

10: er bestaan theologische verschillen in 1: timothy 3:16, colossians 2:2, john 1:18, john 9;38, john 20:28, fillipenzen 2:11, romans 9:5, waarom?