Home / Actualiteit en het christendom (page 4)

Actualiteit en het christendom

Slavernij en de Bijbel

Exodus 21 20 Wanneer ook iemand zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd met een stok slaat, dat hij onder zijn hand sterft, die zal zekerlijk gewroken worden. 21 Zo hij nochtans een dag of twee dagen overeind blijft, zo zal hij niet gewroken worden; want hij is zijn geld. Pulpit Commentary Verse 21. – If he continue a day or two ... Read More »

Wereldse bestraffing met vuur voorgeschreven in de bijbel

Geciteerd uit de statenvertaling: Leviticus 20:14. Wanneer een man een vrouw én haar moeder neemt, is dat schandelijk gedrag. Men moet hem en die vrouwen met vuur verbranden, zodat er geen schandelijk gedrag in uw midden meer is. Leviticus 21:9. Als een dochter van een zekere priester zich ontheiligt door hoererij te bedrijven, dan ontheiligt zij haar vader. Zij moet met ... Read More »

Recente geschiedenis voor het plegen van bomaanslagen

Dries van Agt, respectievelijke ex-minister president schrijft het volgende in zijn boek ‘een schreeuw om recht’. …”Bovendien moet hierbij worden aangetekend dat het leden van Joodse terreurorganisaties waren, aangesloten bij de Irgun-militie, die al in 1937 zijn begonnen met het planten van bommen in bussen en in grote menigten zoals op markten. De leiders van twee Joodse terreurorganisaties, Menachem Begin ... Read More »

Christendom en Slavernij

Wat is de relatie tussen een meester en een slaaf in het christendom? St. Cyril of Alexandria vergelijkt de meester met de schepper en de slaaf met de geschapene. Dit toont duidelijk hen negatieve kijk op de slaaf Nergens in de Bijbel staat dat de slaven hen vrijheid moeten krijgen. In de Bijbel zul je ook nergens vinden dat de ... Read More »

Steniging in de Bijbel

In psalm 19 vers 8 staat het volgende; “8 De wet van de Heer is volmaakt en richt de mensen op God. De woorden van de Heer zijn te vertrouwen en geven de mensen wijs”. Daarnaast lezen we in psalm 111 vers 7-8: “7 Mem. De werken Zijner handen zijn waarheid en oordeel; Nun. al Zijn bevelen zijn getrouw. 8 ... Read More »