Home / Actualiteit en het christendom / Dawah les 3; de christen claimt; de profetieën tonen aan dat de Bijbel correct is?

Dawah les 3; de christen claimt; de profetieën tonen aan dat de Bijbel correct is?

1: Jesaja 53 zou slaan op Jezus volgens de christenen. Het woord ‘lamo’ dat voorkomt in Jesaja 53;8 zou dus volgens christenen wijzen op een individu. Het woord komt 50 keer voor in het oude testament. In 48 keer komt het voor in meervoud en slechts 2 keer in samengestelde enkelvoud en dan is het compound singularity (samengestelde enkelvoud). Dus in alle 50 gevallen verwijst het niet naar een individu maar naar meerdere personen.

Contextueel gezien gaat het ook niet over jezus. In jesaja 53:2 staat; onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, klopt niet. Jesaja 53:3 zegt hij werd veracht en door mensen gemeden, klopt ook niet volgens de gospels. Jesaja 52:7 zegt; hij zweeg hij deed zijn mond niet open. De gospels zeggen dat hij wel zn mond open deed. In jesaja 53:9 staat; en toch werd hij begraven tussen de misdadigers, zijn graf lag tussen de graven van de rijken. Dit klopt ook niet volgens de gospels. Jesaja 53:10 staat; en om zijn nageslacht te zien en lang te leven, klopt ook niet volgens de gospels.

2: jesaja 42:13; he shall prevail against his enemies. Dit heeft Jezus nooit kunnen bewerkstelligen sterker nog volgens Marcus waren al zijn volgelingen weggerend uit angst en is hij opgehangen door zijn vijanden.

3: Zacharia 12: 1-9; volgens de christenen verwijst zacharia 12:10 naar jezus. Echter als we vers 1 tot 9 lezen kan het nooit op jezus slaan.

Dit geldt eveneens voor johannes 13:18 wat zou verwijzen naar psalm 41 vers 10. In psalm 41 vers 5 lezen we namelijk dat degene heeft gezondigd, terwijl de christenen van mening zijn dat jezus zondeloos was.

Evenzo geldt dit voor johannes 15:25. Johannes 15;25 zou volgens de christenen wijzen op psalm 69:4 of psalm 35:19. Beide hoofdstukken kunnen contextueel niet over jezus gaan. In psalm 35 maakt degene een smeekbede tegen zijn vijanden, terwijl volgens de gospels deed jezus het juist voor diens vijanden. En in paalm 69 heeft degene gezondigd. In psalm 69 staat ‘ashmotai וְ֝אַשְׁמוֹתַ֗י, wat altijd verwijst naar zonden.

4; de christen claimt omdat er in matteus 2:23 staat dat de profeten hebben gezegd hij zal nazoreeer genoemd worden. Dat deze profetie wel in het OT zou staan. Als we het OT lezen staat dit nergens geschreven. De christen gaat tegen u zeggen, jawel het staat in Jesaja 11:1. Het woord netzer betekent nazoreeer.

Allereerst Nazareeër = Notzri/Natzri. Niet Netzer in het hebreeuws. Het woord Netzer betekent dus geen Nazoreeer.

Het woordje ‘Nazarener/Nazareeër/Nazoreeër’ in het Grieks is Ναζωραῖος. Het woord Netzer wordt dan ook in de septuagint niet vertaald als Ναζωραῖος in jesaja 11:1 omdat het helemaal geen Nazareeer betekent. Het woord Netzer wordt vertaald als ‘ῥίζης’ in de Septuagint. Als gevolg hiervan schrijft de kerkvader John Chrysostom het volgende in zijn commentaar op matteus 2:23; “For many of the prophetic writings have been lost;”.

5; Matteus 21:5 zou verwijzen naar Zacharia 9;9. In zacharia 9;9 gaat het om poetic parallellisme. Waarbij in zacharia 9;9 het gaat over slechts 1 dier, maakt enkel Matteus hier 2 dieren van. In matteus 21:7 wordt dit verduidelijkt zoals de New American Bible zegt; upon them, upon the two animals, an akward picture resulting from Matthews misunderstanding of the prophecy. Het gebruik van ‘plural pronoun auton’ (he sad on them).

6; lucas 24:46 zegt het volgende; “in de boeken staat geschreven dat de Messias zal opstaan in de derde dag. Waar staat dit geschreven in het Oude Testament?

7; in galatians 3:16 zegt paulus het volgende; “let wel er staat niet nakomelingen, alsof het velen betreft, maar het gaat om 1; je nakomeling. Paulus beweert dus dat een passage in het OT zou spreken over slechts 1 persoon, en niet over meerdere personen.

Ellicots commentary zegt hierover; And to seeds, as of many; but as of one.—The argument of the Apostle turns upon the use, both in the Hebrew and in the LXX., of a singular instead of a plural noun. Both in the Hebrew and in the LXX., however, the noun, though singular, is collective. It meant, in the first instance at least, not any one individual, but the posterity of Abraham as a whole.

De citaat en uitleg van Paul is dus niet overeenstemming met de passage in genesis. Terwijl Paul claimt dat het verwijst naar een individu, zegt de tekst in genesis dat het verwijst naar meerderen. Het woord ‘zera’ refeert dus naar iemands nakomelingen in genesis 12:7. Alles op een rijtje.

1) Jezus(‘alayhi salam) kan dat al niet zijn gezien hij géén leider van ‘dat land’ was. 2) De Targum Yonathan geeft ook een meervoud aan. 3) Het Hebreeuws woord is een ‘compound unity’ net zoals ‘sheep’ in het Engels. 4) De vertalingen geven zelfs ‘and his descendants’ aan in Handelingen 7:5 wat een verwijzing is naar Genesis 12:7.

8: openbaringen 13:8 zegt het volgende; alle mensen die op aarde zullen leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is. Dit is een rare profetie of uitspraak van johannes.

er staan meerdere onvervulde profetieen in het Oude testament enkele voorbeelden hiervan zijn;

Numeri 24:17I see him, but not now;

I behold him, but not near:

a star shall come out of Jacob,

and a scepter shall rise out of Israel;

it shall crush the foreheadc of Moab

and break down all the sons of Sheth

Ezekiël 26 lijkt ook een valse profetie te zijn, niet slechts een onvervulde profetie, maar daadwerkelijk een valse profetie. Gaat over Nebuchadnezzar en de verovering en verwoesting van Tyrus. Het zegt dat de stad van Tyrus nooit terug meer zal herbouwd worden. Terwijl het vandaag de dag nog altijd bestaat.

9: profetieën die jezus nooit heeft vervuld; Jesaja 52;9 Laten de ruïnes van Jeruzalem uitbarsten in blij gezang, want de Here heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. Jezus heeft Jeruzalem nooit verlost en bevrijd. Sterker nog na de ‘dood’ van Jezus is Jeruzalem (2de tempel) vernietigd door de Romeinen de vijanden van de joden.

10: in matteus 11:13 staat het volgende; “13For all the Prophets and the Law prophesied until John”. Het woord πάντες impliceert alle profeten.

Ellicots commentary zegt; They did their work pointing to the kingdom of heaven in the far-off future of the latter days, but John saw it close at hand, and proclaimed its actual appearance

Kan iemand 1 profetie van Noach(‘alayhi salam) geven die specifiek over de Messias gaat?”

Als er géén profetie bestaat van Noach(‘alayhi salam) die specifiek over de Messias gaat, dan zat Jezus(‘alayhi salam) gewoonweg fout door te zeggen dat ALLE profeten tot Johannes(‘alayhi salam) toe geprofeteerd hebben over de Messias (Jezus(‘alayhi salam) dus

11: Dat een random christen dergelijke uitspraken kan doen uit een gebrek aan kennis kunnen we enigszins begrijpen. Maar dat kerkvader origenes claimt dat het hebreeuwse woord almah gebruikt zou zijn in deuteronomy 22: 3-4, is een grote kwalijke zaak. Het woord dat hier wordt gebruikt is geen almah maar na’-arah. Zoals geza vermes aangeeft in diens werk, three pillars of wisdom blz 216 en 217. De gospel auteurs als de kerkvaders deden er alles aan om een profetie te herkennen in een vers.