Home / Actualiteit en het christendom / De God van de Bijbel, beveelt zijn profeet om een overspelige vrouw te nemen!

De God van de Bijbel, beveelt zijn profeet om een overspelige vrouw te nemen!

Hosea 1:2 en 3 “2 Het begin van het spreken van de HEERE door Hosea. De HEERE zei tegen Hosea: Ga! Neem voor u een vrouw van de hoererijen en verwek kinderen van de hoererijen, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de HEER af te keren.’ 3 Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaïm; zij werd zwanger en baarde hem een zoon.”

Maar een is niet genoeg volgens de God van de bijbel. Hij moet nog een gaan nemen en dat overspelige vrouw kost 50 munten!

Hosea 3:1 en 2 “1 De HEER zei tegen mij: ‘Heb nogmaals een vrouw lief, een vrouw die ondanks de liefde van haar man toch overspelig is, net zoals de HEER de Israëlieten liefheeft hoewel zij zich op andere goden richten en uit zijn op de lekkernijen in hun tempels.’ 2 Ik kocht zo’n vrouw voor de prijs van vijftien sjekel zilver en anderhalve ezelslast gerst.