Home / Christendom en het monotheisme / The God that never loved

The God that never loved

In zijn werk Summa theologiae, prima pars, guestion 28 (divine relations), over het onderwerp “The relations of origin”, refereert Thomas van aquino naar eerdere kerkvaders, mensen als St. Augustine en de martelaar Boethius waarin hij antwoorden geeft op vragen of stellingen die er door zijn voorgangers zijn gemaakt.

Hij schrijft: “Objection 1. It would seem that there are no real relations in God. For Boethius says (De Trin. iv), “All possible predicaments used as regards the Godhead refer to the substance; for nothing can be predicated relatively.” But whatever really exists in God can be predicated of Him. Therefore no real relation exists in God.

Objection 3. Further, the relation of paternity is the relation of a principle. But to say that God is the principle of creatures does not import any real relation, but only a logical one. Therefore paternity in God is not a real relation; while the same applies for the same reason to the other relations in God.”

Als antwoord schrijft hij:

“Reply to Objection 3. “As the creature proceeds from God in diversity of nature, God is outside the order of the whole creation, nor does any relation to the creature arise from His nature; for He does not produce the creature by necessity of His nature, but by His intellect and will, as is above explained (I:14:3 and I:14:4; I:19:8).

Therefore there is no real relation in God to the creature; whereas in creatures there is a real relation to God; because creatures are contained under the divine order, and their very nature entails dependence on God. On the other hand, the divine processions are in one and the same nature. Hence no parallel exists “
Dit conclusie van Thomas van aquino, resulteert in een God die niet in relatie staat tot zijn schepping (the doctrin of no real relation), maar het is de schepping die in relatie van God staat (de doctrin of mixed relation).

1 Als God niet in relatie is met zijn schepping, dan houdt het in dat God niet van zijn creatie houdt. Er is geen relatie vanuit God naar de mens toe.

2 Als de Trinitarian idee zou kloppen dat Jezus ook een God-hoofd is binnen de drieeënheid, homooision met de vader, dan houdt het in dat Jezus ook niet van mensen houdt. Er is geen relatie vanuit God naar de mens toe.

3 Als de Trinitarian idee zou kloppen dat Jezus ook een God-hoofd is binnen de drieeënheid, en de divine persoon van de zoon een menselijke natuur op zich nam en vlees werd, dan houdt het in dat God niet van de menselijke natuur van Jezus houdt. Er is geen relatie vanuit God naar de mens toe.

Mensen die Classic theimse of katholieke leer aanhangen, en naar de moslims komen en zeggen dat “God is liefde” of “God houd van jou” of “Jezus houdt van jou” zijn in tegenspraak met hun eigen traditie, waarin God niet eens van menselijke natuur van Jezus houdt, laat staan de moslims.

Voor meer uitgebreide uiteenzetting, verwijs ik u naar https://youtu.be/FUA9crrXniI