Home / Paulus en het christendom / Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit 1 Timotheus

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit 1 Timotheus

Written by Houd Elhadoute

Samen met de tweede brief naar Timotheus en de brief naar Titus wordt deze brief gezien als een pastorale brief.
Zowel de authenticiteit als het auteurschap worden door geleerden in twijfel getrokken.
De drie pastorale brieven bevatte 171 nieuwe woorden die niet worden gebruikt in de authentieke brieven van Paulus.

De vroegste manuscripten voor deze brief zijn p133 uit de derde eeuw.
Het is slechts een klein fragment.
De volledige brief staat dus niet in dit manuscript, zo ontbreekt hoofdstuk 1 bijvoorbeeld.
Deze brief in zijn volledigheid treffen we pas aan in codex sinaiticus uit de vierde eeuw en codex Alexandrinus uit de vijfde/zesde eeuw.
Marcion heeft dit boek niet opgenomen in de kanon.

We lezen het volgende in 1 timotheus 1: 17:
“ aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare en enige.God, zij de eer en glorie tot in eeuwigheid, amen.”
Christenen uit de vijfde eeuw zagen dit een te erge benadrukking voor de vader en veranderden dit naar “enige wijze God.”
Dit komt natuurlijk meer overeen met de leer van de drie-eenheid dan “de enige God.”

In 1 timotheus 3: 16 staat het volgende:
“ hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigt onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in Majesteit.”
In hoofdstuk één lazen we dat God onvergankelijk was en dat hij door niemand was gezien.
In dit vers zegt de auteur dat Jezus sterfelijk was en dat hij gezien was door engelen.
Hij weerlegd hiermee dus de claim dat Jezus God zou zijn.
In latere manuscripten is het woord “hij” aan het begin van het vers veranderd naar “God”.
Het resultaat: een enorm grote theologische variatie in de manuscripten.

In 1 timotheus 6: 13 staat:
“Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Jezus Christus…”
We zien hier dat de auteur een duidelijk onderscheid maakt tussen God en Jezus Christus. God is degene die de zaken in leven houdt en niet Jezus.

In 1 korinthe 7 zegt Paulus dat men niet moet trouwen, terwijl hoofdstuk 3 van 1 timotheus dit wel gebiedt.