Home / Paulus en het christendom / Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit 2 timotheus

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit 2 timotheus

Written by Houd Elhadoute

-Naast 1 timotheus en Titus is deze brief ook een pastorale brief.
-De brief bestaat slechts uit vier hoofdstukken.
-Deze brief bevat niet zo veel doctrines.
-Deze drie pastorale brieven worden over het algemeen niet gezien als geschreven door Paulus.
-Zo is ook deze brief niet opgenomen in de tweede eeuwse canon van Marcion.
-Het vroegste manuscript voor deze brief is Codex Sinaiticus uit de vierde eeuw.

In 2 timotheus 1: 10 zien we dat de auteur zegt dat Jezus de dood vernietigd heeft.
Dit is in contradictie met Job 14: 5, handelingen 17: 25-26 en Daniel 5: 21 waarin staat dat God de controle heeft over de dood.

In 2 Timotheus 1: 11 refereert “Paulus” naar zichzelf als zijnde een onderwijzer, wat in contradictie met Matteus 23: 8 waarin Jezus zegt dat men zichzelf niet rabbi oftewel meester moet noemen. 

In 2 Timotheus 1: 12 zegt Paulus dat hij ervan overtuigd is dat hetgeen aan hem is toevertrouwd bewaard zal blijven tot het laatste uur.
Hoe kan Jezus dit doen, als hij niets weet over het laatste uur, zoals staat in Markus 13: 32.

2 Timotheus 3: 16 wordt vaak aangehaald door Christenen om aan te tonen dat de gehele Bijbel het woord van God is.

Als we de volledige context van dit vers bekijken, dan zien we duidelijk dat het hier gaat om de geschriften die Timotheus kende in zijn kinderjaren.
Als men werkelijk gelooft dat deze brief geschreven is voor de vier evangeliën.
Evangeliën die hij nooit heeft gekend, gelezen of bestudeerd.
Dus hij kon ze nooit aan God toeschrijven.
Timotheus was zelf een Griek, dus de geschriften die hij voor handen had in zijn kinderjaren was de Griekse versie, de LXX, en dus niet de originele Hebreeuwse versie.
Het probleem is dat de LXX op vele plekken afwijkt van de Hebreeuwse versie.
Ook bevat de LXX zeven boeken meer dan de Hebreeuwse versie.
De vraag die hier gesteld moet worden is: welke versie ziet Paulus als geïnspireerd?

We lezen in 2 Timotheus 4: 9-13 dat Paulus persoonlijke verzoeken doet.
Hij is naar Efeze gegaan, hij ging naar Galatie.
Hij vraagt om zijn boeken mee te nemen.

Hij zegt ook het volgende: Give my greetings to Priscilla and Aquila and those living in the household of Onesiphorus (2 timothy 4:19)

2 timothy 4:13; When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, and my scrolls, especially the parchments

In hoeverre wordt dit gezien als het woord van God?