Home / Paulus en het christendom (page 3)

Paulus en het christendom

Heeft Paulus het christendom veranderd?

1) De Encyclopedia Britannica beschrijft de situatie van Paulus als volgt; “Een groep onder de schrijvers vertegenwoordigd door bijvoorbeeld W. Wrede, die op geen enkele wijze zich uitsprak tegen Paulus, claimen dat Paulus het christendom zodanig heeft veranderd dat hij de 2e stichter is geworden (van de religie). In werkelijkheid is hij de stichter van het ‘kerkelijke christendom’ wat totaal ... Read More »

Het geschil tussen Petrus en Paulus

In Paul’s brief naar de galaten schrijft hij het voogende; “11 En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.” (Gal 2;11). Petrus handelde in de ogen van Paulus als hypocriet door zelf niet de wet te volgen maar dit wel te eisen van de bekeerde heidenen. Echter handelde Paulus zelf ... Read More »

Paulus en de ‘andere’ Jezus.

2 Corinthians 11:4 4 Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. 5 Want ik acht, dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen. ... Read More »

Paulus en het avondmaal

In lucas 22: 19-20 bevat de tekst wat betreft de avondmaal een toevoeging die niet voorkomt in Marcus 14-25 of Matteus 26-26. De Toevoeging; “Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken”, komt niet voor in enkele manuscripten van het Bijbelgeschrift van Lucas, waaronder de codex Bazare, niettemin wordt het wel tot het geschrift van Lucas gerekend door een overweldigende ... Read More »