Home / Paulus en het christendom / Broeder Ijaz in gesprek over de historiciteit Titus

Broeder Ijaz in gesprek over de historiciteit Titus

Written by: Houd Elhadoute

We lezen het volgende in Titus 1: 3:

“ hij heeft de tijd bepaald waarop zijn woord door de verkondiging bekendgemaakt, en deze verkondiging is mij nu in opdracht van God, onze redder, toevertrouwd.”
Sommige geleerden hebben hier uit gemaakt dat het gaat om een profetie.
Maar deze profetie kunnen we nergens terug vinden in het oude testament.

In Titus 1: 5 zien we dat Titus de opdracht krijgt om oudsten aan te stellen voor de kerk.
Dit laat onder andere zien dat deze brief redelijk laat is geschreven, de tijd waarbij functies van de kerk werden verdeeld.

We zien in Titus 1: 10-11 dat Titus de mond moet snoeren van Joodse gelovigen die valse leringen verkondigen op Kreta.
Er wordt niet ingegaan op details in deze brief. Weinig historische informatie, wat problematisch is.

In Titus 3: 9 staat dat men ver weg moet blijven van geslachtsregisters.
Waarom staan er dan geslachtsregisters in Lukas en Matteus?

In Titus 1: 1 stelt Paulus zich voor aan Titus: wie hij is, wat hij doet, wie zijn opdrachtgever is…
Waarom stelt hij zich voor?
Titus is toch voor lange tijd een reisgenoot van Paulus geweest?