Home / Paulus en het christendom (page 2)

Paulus en het christendom

Broeder Ijaz in gesprek over de historiciteit van Filippenzen

Written by Houd Elhadoute Filippi is een stad die gesticht is door Filippos II.De stad bevond zich in het antieke Macedonië en werd later veroverd door de Romeinen.Het was een van de belangrijkste steden van het Romeinse Rijk. De brief van Paulus aan de Filippenzen is een van de belangrijkste brieven in de hele Bijbel.Deze brief bevat namelijk een vroege ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit Romeinen

Written by Houd Elhadoute Deze brief is evenals een van de belangrijkste brieven van de Bijbel.Veel doctrines komen namelijk voort uit deze brief. De inhoud van deze brief is erg chaotisch.Het is namelijk heel erg moeilijk om precies te zeggen waar over deze brief gaat en wat het doel is.Geleerden hebben aangegeven dat deze brief geen specifiek doel heeft.Bij het ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit Kollocenzen

Written by Houd Elhadoute Deze brief bestaat uit 4 hoofdstukken.In het eerste hoofdstuk van deze brief zien we dat Paulus de mensen van Kollosse probeert te leiden naar het geloof.Hij maakt ook hele rare claims in deze brief waarop wij later in zullen gaan. Het vroegste manuscript voor deze brief is P46 uit de tweede/derde eeuw.We zien vele tekstueele variaties ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit De brief van Paulus genaamd Galaten

Written by; Houd Elhadoute Paulus schreef deze brief naar de Galaten om hen te waarschuwen tegen valse leringen.Hij schrijft dat zij zich heel snel afwendden van de waarheid.In Galaten 3: 1 zegt Paulus: “Ik heb Jezus toch als de gekruisigde bekendgemaakt aan jullie?”Dat wekt het idee op dat ze niet geloofden in de kruisiging van Jezus. Geleerden zeggen dat deze ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit 1 Korinthe brief van Paulus

Written by Houd Elhadoute Deze brief schreef Paulus naar de gelovigen in Korinthe.Hij waarschuwde hen in zijn brief tegen verdeeldheid onder elkaar en tegen zedeloosheid. Het vroegste manuscript voor deze brief is p46 uit de derde/vierde eeuw..Dit manuscript was echter niet leidend voor het reconstrueren van deze brief. In 1 Korinthe 5: 9 vertelt Paulus aan de christenen:“Ik heb jullie ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over de historiciteit van 1 Korinthe 15

Written by Houd Elhadoute Dit hoofdstuk is een van de belangrijkste hoofdstukken uit het nieuwe testament.In dit hoofdstuk geeft Paulus namelijk een geloofsbelijdenis door over de kruisiging en opstanding van Jezus Christus.In vers vier staat: “dat hij is begraven en opgestaan op de derde dag, zoals in de schriften staat. Het Griekse woord wat hier gebruikt is voor opwekken kan ... Read More »

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit 2 korinthe

Written by Houd ElhadouteOver deze brief wordt aangenomen dat het 2-5 jaar na 1 korinthe is geschreven.In deze brief komen verschillende zaken aan bod.Zo spreekt Paulus over het apostelschap, zijn vertrouwelijkheid, zijn recht op zelfverdediging en over de afronding van de inzameling voor de gemeente in Jeruzalem. Als we deze brief analiseren, dan komen we tot de conclusie dat deze ... Read More »

Brief van paulus 1 corinthians en diens manuscripten.

P46 en p15 zijn de vroegste manuscripten tot het jaar 300 voor 1 corinthians.P46 =1 Korintiërs 2:3-3:51 Korintiërs 3:61 Korinthiers 2:3P15 = 1 Corinthians 7:18-8:4Dit tot het jaar 300. Wilt u het hebben over uw manuscripten traditie beste christen? Read More »

Manuscripten 1 en 2 tessalonicenzen brieven van paulus

P46 =1 Tessalonicenzen 5:5, 23-21 Tessalonicenzen 2:3-5:Tessalonicenzen 1:1-2:P30 = I Thessalonians 4:12-13,16-17; 5:3, 8-10, 12-18, 25-28; II Thessalonians 1:1-2 (with lacunae).P65 = I Thessalonians 1:3-2:1, 6-13P92 = II Thessalonians 1:4-5, 11-12. Deze zit vol lacunes. 2 tes 1:4 en 5 zijn slechts enkele letters te zien.Alles tot het jaar 300. Read More »

De historiciteit van de brieven van Paulus 1 en 2 Tessalonicenzen

Vertaald door; Houd Elhadoute Na zijn bekering verkondigde Paulus het evangelie aan verschillende steden.Ook in Tessalonica verkondigde hij het evangelie, waar hij drie weken verbleef.Daarna verliet hij Tessalonica en stuurde hij hen brieven om hen te vragen hoe het gaat, om hen te adviseren en om hen aan te moedigen. Alhoewel er wordt aangenomen dat dit de vroegste brieven van ... Read More »