Home / Jezus / Jezus, zonnegod Mithras en het avondmaal

Jezus, zonnegod Mithras en het avondmaal

Mitra komt al heel vroeg voor in pre-christelijke bronnen, zodoende zien we hem terug de Iraanse Avesta dat stamt uit 8-6 v. Chr en in de Indische Veda (1500 v. Chr). In het hellenistische Griekenland zijner bewijzen gevonden. van de zonnegod Mithras die dateert uit het eerste eeuw voor Christus. Ik citeer letterlijk; “religieuze maaltijden kwamen in de Griekse Cultuur veelvoudig voor, deze maaltijden werden opgedragen of gevierd met een godheid. Vaak werd hierbij vlees of ander voedsel geofferd en genuttigd. Bij sommige maaltijden dronk men wijn[1] offeren voor een godheid, van brood en wijn is bekend bij alle antieke culturen. De essentie van deze maaltijden kwamen er op neer dat het ging om fijne sociale gelegenheden niet om de eenwording of het vereren van een godheid.

Echter door het eten van brood en het drinken van wijn zou men herboren worden in het mitrahicisme (dit zien we terug in veel antieke godsdiensten). Tertullianus, een vroege kerkvader, schreef hierover omtrent 200 na Christus en zag in het cultische maaltijd van Mithras (of een ander niet-christelijke god, waar hij over spreekt, dat is niet duidelijk, wat wel duidelijk is dat die over een niet christelijke godsdienst spreekt) ook een beeld van opstanding.[2]

In zijn apologia maakt Justinus de martelaar, een vroege kerkvader,  een vergelijking tussen de eucharistie voor de mensen die net gedoopt waren en de maaltijd van Mithras. Hij vergelijkt daarin enkel de ceremonie; het feit brood en water werden gebruikt bij de maaltijd van Mithras en bij de christelijke

 

[1] Kane, J.P. The Mithraic cult meal in its Greek and Roman evironment, 321-2.

[2] Clauss M, mitras; kult and mysterien, 108.