Home / Jezus / Is Jezus de malakh Jahweh deel 2

Is Jezus de malakh Jahweh deel 2

1: the angel of the lord wordt in de Hebreeuwse tekst met exact dezelfde bewoordingen toegekend aan de profeet Haggai (haggai 1:13) en alsmede aan de priester (malachi 2:7) . Deze benaming, the angel of the lord (mal’ak Yahweh) wordt dus niet enkel toegekend aan een engel, die volgens de christenen , Jezus zou zijn. Het frappante eraan is dat het geenszins wordt geassocieerd met Jezus in het nieuwe testament. Ondanks dat profeten en priesters wel zo worden genoemd. Wordt de ‘goddelijke Jezus’ nooit Mal’ak Jahweh genoemd.

2; in het nieuwe testament wordt aangegeven dat de engelen de ure niet kennen alhoewel, het stukje ‘neither the son’ ontbreekt in bepaalde manuscripten geldt dit niet voor het stukje over de engelen. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.(NBV)

Dit wordt ook duidelijk uit het oude testament dat de Engel des Heeren in tegenstelling tot God niet alwetend is; 12 Toen antwoordde de Engel van de HEERE en zei: HEERE van de legermachten, hoelang is het nog dat U Zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze zeventig jaar toornig bent geweest?

The angel of the lord is dus niet alwetend hoe kan die dan 100 procent God zijn?

3: in de brief aan de Hebreeën wordt duidelijk aangegeven; 1Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hierin staat duidelijk dat in de laatste dagen God tot de mensen heeft gesproken door de zoon. Als Jezus de angel of the lord was dan heeft God al meerdere malen zoals uit het oude testament blijkt en uit het nieuwe testament gesproken via Jezus. Maar de brief aan de hebreeen geeft duidelijk aan dat God in de laatste dagen tot de mensen heeft gesproken door de Zoon dus niet daarvoor als Engel zijnde.

4; In de Septuagint versie van deuteronomium 32:43 staat het volgende; 3 Rejoice, ye heavens, with him, and let all the angels of God worship himIn de septuagint versie van psalm 97:7 staat het volgende; Worship him, all ye his angels.

Dit is in volledige lijn met het nieuwe testament waarin in openbaringen Johannes wordt gecorrigeerd door een engel.

In Openbaringen 22 staat het volgende; En hij zeide tot mij: Zie, dat gij het niet doet; want ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, der profeten, en dergenen, die de woorden dezes boeks bewaren; aanbid God.

Zoals de septuagint versie van de Thora in strikte lijn met het nieuwe testament duidelijk aangeven is dat de engelen (zonder uitzondering) God aanbidden. En dat Johannes wordt gecorrigeerd om een engel niet te aanbidden. De passages die christenen citeren waaruit zou blijken dat de engel aanbeden zou worden. Deze woorden worden ook gebruikt door David tegen Jonahtan (1 sam 20:41) en Abigail tegenover David (1 sam 25:41).

The angel of the lord aanbidt dus God en zou dus volgens de christenen ook zelf God zijn?5: De christenen claimen het volgende; Genesis 22:11–15. The angel of the Lord appears to Abraham and refers to himself as God in the first person. … The angel of the Lord appears to Moses in a flame in verse 2, and God speaks to Moses from the flame in verse 4, both instances referring to himself in the first person.

Dat iemand God wordt genoemd in het Oude Testament, dat wilt niet zeggen dat Diegene daadwerkelijk God is in het Oude Testament. In jesaja 7 spreekt Jesaja echter wordt er aangegeven dat God het heeft gezegd. Dit zou betekenen dat Jesaja ook God is. In vers 10 van hoofdstuk 7 staat het volgende;

“Again the LORD (Yahweh) spoke to Ahaz:”

De commentators zeggen het volgende;

Verse 10. – The Lord spake again unto Ahaz. As before (vers. 3, 4) by the mouth of his prophet. Isaiah 7:10

Benson Commentary: “Isaiah 7:10-12. The Lord spake again unto Ahaz — Namely, by Isaiah.”

Hetzelfde geldt voor mozes in deuteronomium waarin hij zegt; ‘ani YHWH’ (ik ben YHWH) betekent het nu dat Hij Yahweh is? Dit zegt hij letterlijk in deuteronomium 29;6. Betekent dit dat Mozes Jahweh is? Nee natuurlijk niet dus de christen zou dan consistent moeten zijn en Jesaja en Mozes als derde en vierde God moeten accepteren.

6; Niet alleen The Angel of the lord komt voor als engel in het oude testament, maar er is ook Mikael die als volgt wordt beschreven in het oude testament;

Daniel 12:1″Now at that time Michael, the great prince who stands guard over the sons of your people, will arise. And there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until that time; and at that time your people, everyone who is found written in the book, will be rescued.

Volgens de christenen gaat jesaja 9;6 over jezus. Hierbij wordt degene aangeduid met de titel ‘prince of peace. Zoals jullie hierboven kunnen lezen wordt ook mikael aangeduid als prins en wordt hij the great prince genoemd.

In openbaringen van Johannes staat het volgende; war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back.Dit zou betekenen dat Zowel the angel of the lord als Mikael Goden zijn. Want ze zijn beiden Jezus. Dit is natuurlijk absurditeit.

7: Volgens de christenen is Jezus de messias. Ondanks dat er over de messias wordt gesproken in de Oude Testament, lezen we nergens dat the Angel of the Lord ook de messias zal zijn. Sterker nog volgens christenen is jezus de wisdom die in spreuken wordt besproken. (Wisdom wordt geassocieert met jezus zie spreuken hfdst 8;1 en 33)

Waarom wordt de wisdom niet geassocieerd met the angel of the lord als hij (the angel) Jezus is? En waarom is er geen verwijzing dat the angel of the lord, de messias is? Dit terwijl in de handelingen van de apostelen in hoofdstuk 7 wordt verwezen naar de the angel of the lord, door stephan maar waarbij geen enkele associatie wordt getrokken met Jezus.

Ten slotte Johannes 15:25 staat het volgende; “they hated me without a cause” is een referentie naar de Psalmen.

Psalmen 35:19 Als de “me” van toepassing is op Jezus(‘alayhi salam) in Psalmen 35:19

En je kijkt dan naar de context Psalmen 35:4-6 4 Let them be put to shame and dishonor who seek after my life!

Let them be turned back and disappointed who devise evil against me!

5 Let them be like chaff before the wind,with the angel of the LORD driving them away!

6 Let their way be dark and slippery,with the angel of the LORD pursuing them!

Als je gaat kijken naar de context als jezus de ‘me’ is in vers 19, dan kan hij onmogelijk volgens de context ook de Angel of the Lord zijn.

8: In the old Jewish synagogue the Angel of Jehovah was regarded as the Shechinah, the indwelling of God in the world, i.e., the only Mediator between God and the world, who bears in the Jewish theology the name Metatron. The early Church regarded Him as the Logos, the second person of the Deity; and only a few of the fathers, such as Augustine and Jerome, thought of a created angel (vid., Hengstenberg, Christol. vol. 3, app)

Psalm 148: 2 Praise him, all you angels of his, praise him, all his armies. 3 Praise him, sun and moon; praise him, every star that shines. 4 Praise him, you highest heavens, you waters beyond the heavens. 5 Let all these praise the Lord; it was his command that created them.