Home / Jezus / Is Jezus goddelijk omdat hij is geboren zonder vader?

Is Jezus goddelijk omdat hij is geboren zonder vader?

Absoluut niet, want Adam is geboren zonder moeder EN zonder vader. Voeg Eva hieraan toe: Zij is geboren zonder vader EN zonder moeder.. Ze is geschapen uit een rib van Adam!

De Engelen zijn geschapen uit licht, ook zonder vader EN zonder moeder.. Waarom wordt Jezus wel goddelijk verklaard met als bewijs: hij is geboren uit een maagdelijke vrouw zonder vader? Melchizedek, een priester van God, heeft geen vader en ook geen moeder, geen stamboom, geen begin noch einde en wordt gelijkgesteld aan Jezus. Dit terwijl Jezus WEL een stamboom heeft volgens de Bijbel EN een moeder heeft..

In Hebreeën 7 staat het volgende;

1 Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende hem.

2 Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij – aldus de vertaling van zijn naam – koning van de gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede.

3 ZONDER vader, ZONDER moeder, ZONDER stamboom kent hij GEEN begin van dagen en ook GEEN levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in EEUWIGHEID priester.

Is iemand die 9 maanden lang in de baarmoeder ligt, zichzelf voedend met bloed te vergelijken met de Engelen die zijn geschapen uit heldere licht?

Is iemand die wordt uitgeperst (vergeef me mijn woorden gebruik) door zijn moeder tijdens de bevalling en onder de slijm en onreinheden zit, te vergelijken met Adam die is geschapen uit aarde? Nee, de wonderbaarlijke geboorte van Jezus is absoluut geen bewijs dat hij goddelijk is. Allaah schept namelijk wat Hij wil, hoe Hij wil en wanneer Hij wil. Als Hij over een zaak besluit, dan zegt Hij er slechts tegen: “Wees” en het is.

We dienen te beseffen wie Degene is Die Jezus heeft geschapen: De Heer der Werelden, de Allerhoogste, die de Hemelen en aarde heeft voortgebracht. Dus waarom is de schepping van Jezus vreemd, terwijl Allaah de Almachtige de Schepper is en Hij simpelweg schept wat Hij wil met Zijn Woord “Wees”?

Lucas 3:

8 Door daden moet u tonen dat u een nieuw leven bent begonnen. En denk niet bij uzelf: Wij stammen af van Abraham. Want ik zeg u: God kan UIT DEZE STENEN hier kinderen voor Abraham maken!

Als God zelfs in staat is om nakomelingen van Abraham te scheppen UIT stenen, waarom is het zo vreemd dat God een mens heeft geschapen uit een mens, terwijl Hij daarvóór een mens heeft geschapen uit aarde en een vrouw uit de rib van een man?

Wat is wonderbaarlijker, een man scheppen in de baarmoeder van een maagde jonge vrouw, of een man scheppen uit aarde zonder vader of moeder, een vrouw scheppen uit de rib van een man zonder vader en moeder, Engelen uit licht zonder vader en moeder en zelfs mensen scheppen uit stenen zonder vader en moeder? Wees eerlijk en oprecht, want dit leven is een beproeving en we zullen uiteindelijk allen komen te overlijden en de Rechter der rechters komen te staan met onze daden.

Eerlijke oprechte Christenen dienen dit punt niet meer als bewijs te gebruiken om Jezus goddelijk te verklaren

Moge Allaah jullie harten verruimen voor de Islaam.