Home / Author Archives: berkan kucuk (page 22)

Author Archives: berkan kucuk

Verwijst Jesaja 9; 5-6 naar Jezus, deel 2?

De verzen 5-6 van Jesaja 9 zijn een interessant geval. Namelijk: het is een buitengewoon passage dat voor Jezus gebruikt wordt, want de overige verzen die als profetie worden genomen voor Jezus, worden geciteerd in het Nieuwe Testament. Jesaja 9, daarentegen, is een vers dat nergens in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. Het is een passage dat door christenen zelf ... Read More »

Haat God bepaalde mensen?

Sommige christenen claimen vaak dat God iedereen lief heeft. Dit komt echter niet overeen met het OT waar God een hekel heeft aan de goddelozen. Hosea 9: 15 9In Gilgal bleek al dat ze zondigden. Daar heb Ik hen ook voor het eerst gehaat. Ik zal ze uit mijn land verdrijven vanwege hun afgoderij. Ik zal hen niet langer liefhebben, ... Read More »

Het Bijbel experiment deel 3

In deel 1 hebben we aangegeven dat God de wetten in de Thora als eeuwig en volmaakt beschouwd. In deel 2 hebben we uitgelegd dat er onenigheid bestaat onder de christenen over het al dan niet opvolgen van de wet. Tenslotte willen we erop wijzen dat ook al zouden de christenen van mening zijn dat de wet geabrogeerd is dan ... Read More »

Het Bijbel experiment deel 2

De christenen claimen dat de verzen uit het Oude Testament zijn geabrogeerd, dit zou betekenen dat die wetten toen van toepassing waren maar vandaag niet. Alhoewel dit een discussiepunt is onder de christenen, want er zijn nog steeds christenen die claimen dat de wet in de Thora gevolgd dient te worden, laten we discussie voor het al dan niet opvolgen ... Read More »

Het Bijbel experiment deel 1

Er is laatst een experiment gedaan door de Bijbel een Korankaft te geven, waarop enkele passage’s werden geciteerd, enkele christenen leverden kritiek op het experiment en claimden echter dat dit de wetten waren die aan Mozes werd toegekend en niet aan Jezus. De claim van de christenen is op basis van de volgende drie punten ongegrond; 1. In de psalmen ... Read More »

In gesprek met de evangelist Marinho

De leden van Deo Volente NL presenteren henzelf als volg: ‘’ Deo Volente NL is een Christelijke organisatie die zich bezighoudt met de verdedigingsleer van het geloof in Jezus Christus. Dit wordt ook wel Apologetiek genoemd. Daarbij moet je niet denken aan het Engelse woord ‘Apologize’ maar het Griekse woord ‘Apologia’ wat ‘verdediging’ betekent’’ (Zie site, gedeelte: Wie Zijn Wij). ... Read More »

De Joodse Tanakh vs de Christelijke Tanakh

De vroege christenen Lucas en Paulus gebruikten de Septuagint (de Griekse vertaling van de Tanakh) als bron, terwijl de joden zich baseerden op de Masoretische tekst (Hebreeuwse Bijbel). Enkele verschillen tussen de twee vallen als volgt op te sommen; – Psalmen 151 komt voor in de Septuagint, maar niet in de Masoretische tekst. (1) – Paulus citeert in zijn brief ... Read More »

De verkeerde verwijzing in Johannes 13;18

In Johannes 13:18 staat het volgende; “ik doel niet op jullie allemaal; ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de schrift staat zal in vervulling gaan; “hij die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd”. Volgens het Bijbelgeschrift Johannes zou Jezus dus gezegd hebben dat een profetie in vervulling is gegaan die zijn gesproken in het Oude ... Read More »