Home / Author Archives: berkan kucuk (page 21)

Author Archives: berkan kucuk

Is Jezus goddelijk omdat hij de zoon van God wordt genoemd?

Nee, absoluut niet. Alle profeten van God worden zonen van God genoemd in de Bijbel. Ook de Engelen worden de zonen van God genoemd in de Bijbel. Israël word de eerstgeboren zoon van God genoemd in Exodus 4. Ook Efraïm wordt de eerstgeboren zoon genoemd volgens Jeremia 31. Sommige mensen hebben grotere titels gekregen dan slecht ‘zoon’ van God. Ze ... Read More »

Is Jezus geofferd voor de zonden van de wereld?

– In het Oud-Testament lezen we in Jesaja 53:10 (die volgens de christenen over de Messias gaat) dat de Messias een schuldoffer zou zijn. – In het Oud-Testament lezen we in Genesis 22:8 dat God Zelf zal voorzien van een offerlam. Christenen zien Jezus(vrede zij met hem) hierin terug. Echter gaat dit over een brandoffer. – In het Nieuw-Testament lezen ... Read More »

Weerlegging op video : “Het offer van Abraham: voorschaduw van het offer van de Vader”

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij ... Read More »

Wat houdt de Ahruf in de Koran in deel 3

Ibn Khuteybe (vrede zij met hem) zegt dat elk stam in zijn eigen dialect sprak, daarnaast verschilde het gebruik van woorden tussen ouderen, jongeren en bejaarden. Als gevolg daarvan was het reciteren in de zeven letters (‘harf’) een barmhartigheid die verleend werd door Allah. (1) Imam et Tahavi (vrede zij met hem) zegt in ‘mushkil al athar’: “De reden dat ... Read More »

Zeggen joden dat Uzayr de zoon van Allah is?

Zeggen joden dat Uzayr de zoon van Allah is? Ibn Kathir en imam Tabari (moge Allah hen genadig zijn) overleveren van de geleerde al-Suddi en anderen, dat het standpunt dat ‘Uzayr de zoon van God is, werd aangehangen door een groep onwetende joden die met deze bewering kwamen. (1) Al Qurtubi levert over dat Naqqash zei dat er geen jood ... Read More »

De verkeerde verwijzing in Marcus 2;26

In Marcus 2:26 staat het volgende; 25En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, toen de nood drong en hij en die met hem waren, honger kregen? 26[Hoe] hij onder het hogepriesterschap van Abjatar het huis Gods binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, waarvan niemand mag eten dan de priesters, en hij ze ook ... Read More »

De joden en moslims worden vervloekt door christenen

De christenen leveren weleens kritiek op de moslims waarbij ze claimen waarom worden de christenen vervloekt in de Koran? Ik vind dat nogal tegenstrijdig aan hun eigen geschriften waarin, paulus, die zoals hij aangeeft altijd met de heilige geest spreekt andersdenkenden vervloekt en Johannes die zegt dat degene die niet in de vader of de zoon gelooft, de ANTICRIEST is? ... Read More »

De holocaust en de kerkvaders

Velen die ik ken, respecteren de Joden en hebben de gedachtegang dat hun huidige manier van leven eerbiedwaardig is, een dodelijke opinie is het.” – John Chrysostom (344-407), Against the Jews, Homily 1, Chapter 3. ” Zeg niet zoals bepaalde liederen dat het verbond zowel van de Joden is als van ons. Nee, het is van ons, zij verloren het ... Read More »