Home / Authenticiteit van de Bijbel (page 9)

Authenticiteit van de Bijbel

De authenticiteit van het Bijbelgeschrift van Johannes deel 2

Horne zegt het volgende in zijn Bijbelcommentaar op pagina 310, volume 4; De volgende geleerden zagen de eerste elf verzen van hoofdstuk acht en hoofdstuk 7 vers 53 als toevoeging op het oorspronkelijke geschrift van Johannes; Erasmus, Calvin, Beza, Leclerc, Grotius, Wettstein, Semler, Sholtz, Maurus, Haenlien, Paulinus, Schmidt en vele andere geleerden die door Wolf en Koecher worden genoemd. Horne ... Read More »

Is de Griekse vertaling van de Bijbel geïnspireerd?

De vroege christenen waaronder de auteur van de Bijbelgeschrift Lucas citeert uit een foute Griekse vertaling van de Tenach, alhoewel Lucas uit een foute vertaling citeert beschouwen de christenen zijn geschriften desondanks als geïnspireerd. Hoe kan een geschrift die citeert uit een foute vertaling, geïnspireerd zijn? Horne zegt hierover het volgende in zijn commentaar; “Deze vertaling is erg oud. Het ... Read More »

De Bijbelgeschriften onder de loep

Alle vroege auteurs over het christendom zijn het over eens dat het evangelie van Matteus oorspronkelijk is geschreven in het Hebreeuws. In the Penny Encyclopedia staat het volgende over de evangelie van Matteus; “Dit Bijbelgeschrift was oorspronkelijk geschreven  in het Hebreeuws…….Echter is enkel de Griekse vertaling ervan beschikbaar.  De huidige Hebreeuwse versie is slechts een vertaling van de Griekse vertaling”. ... Read More »

Bestaat er een keten van overleveraars van de Bijbelgeschriften?

Sanad of Isnad is de keten die ons leidt naar de woorden van de profeet (vrede en zegeningen zij met Hem). De christenen en Joden baseerden zich op onderbroken sanads of maken in sommige gevallen helemaal geen gebruik van een Sanad. Een goed voorbeeld hiervan zijn de psalmen van David volgens de vroege christelijke theologen waaronder Origen, Chrysostome en Augustine ... Read More »

Geografische fouten in het Bijbelgeschrift van Marcus

De vroegste kritiek op de beschrijvingen van geografische gebieden vinden we in de geschriften van de vroege kerkvader Origenes. Hij verbeterde de beschrijving in johannes 1:28. Alhoewel alle manuscripten volgens Origenes ‘Bethany’ zeggen, zou dit volgens hem ‘Bethabara’ moeten zijn. (1) Marcus zou een tolk van Petrus zijn, Petrus was een apostel van Jezus. De auteur van de evangelie van ... Read More »

Kritische benadering van de Bijbelse manuscripten deel 2

Het tekstuele probleem van Marcus 1;41 komt voor in het verhaal van jezus die een man met een huidziekte geneest. De bewaard gebleven manuscripten geven vers 41 in twee verschillende vormen weer. De meeste vertalingen geven het begin van vers 41 zodanig weer dat Jezus ‘liefde’ voor deze arme, verstoten melaatse wordt benadrukt; ‘medelijden voelend’ met hem of het woord ... Read More »