Home / Authenticiteit van de Bijbel / Is de Griekse vertaling van de Bijbel geïnspireerd?

Is de Griekse vertaling van de Bijbel geïnspireerd?

De vroege christenen waaronder de auteur van de Bijbelgeschrift Lucas citeert uit een foute Griekse vertaling van de Tenach, alhoewel Lucas uit een foute vertaling citeert beschouwen de christenen zijn geschriften desondanks als geïnspireerd. Hoe kan een geschrift die citeert uit een foute vertaling, geïnspireerd zijn?

Horne zegt hierover het volgende in zijn commentaar; “Deze vertaling is erg oud. Het werd gezien als een authentieke vertaling en was tevens erg populair onder de vroege Christenen. Het werd gereciteerd in de kerken door beide groepen. De vroege Christenen, zowel de Latijnen en de Grieken, kopieerden beiden van deze versie. Elke vertaling die werd erkend door de Kerk die hierna volgde is te herleiden naar deze versie behalve de Syrische Kerk

Deze vertaling bleef gereciteerd worden door de Grieken en de Latijnen [Romeinen] en er werd naar gerefereerd ter bevestiging van de authenticiteit. Het werd tevens enorm vertrouw door de Joden die het reciteerde in de Synagogen. Later, toen de Christenen hun argumenten tegen de Joden uit deze tekst haalden, begonnen de Joden deze tekst te bekritiseren en verklaarden dat deze versie niet overeenkwam met het Hebreeuwse origineel en dat er vele verzen uit zijn gehaald in het begin van de tweede eeuw. Ze adopteerde (in de tweede eeuw) de vertaling van Aquila. De Griekse vertaling was de populairste versie onder de Joden, en tevens de Christenen, tot het einde van de eerste eeuw. Er waren vele kopieën beschikbaar. Ook deze vertaling week af van het origineel door toevoegingen van schrijvers door middel van kanttekeningen en commentaar in de hoofdtekst. Tevens zien we dat de vertaling van het boek van Daniel is aangepast door Origenes in de derde eeuw aan de hand van de vertaling van Theodotion.

Wat we zien is dat de Griekse vertaling die in omloop was in de eerste eeuw duidelijk toevoegingen bevat die niet toebehoren tot het origineel. Desondanks beschouwden de vroege christenen deze als geïnspireerd. In de vroege tweede eeuw echter hebben de joden deze versie vervalst door verzen weg te laten. Als gevolg hiervan kan nogmaals geconcludeerd worden aan de hand van de Bijbelcommentatoren dat de Joden de Pentateuch keer op keer hebben vervalst.

Enkele verschillen tussen de Samartiaanse, Griekse en Hebreeuwse Bijbel vallen als volgt op te sommen. Verschillen in jaartijden. In de Hebreeuwse versie wordt de periode van Adam tot Christus aangemerkt als 4004 jaar. In de Griekse vertaling als 5872 jaar en in de Samartiaanse versie als 4700 jaar.[1]

De Griekse vertaling heeft de volgende passage in Genesis 44;5, “Why did you steal the measures”, deze ontbreekt echter in de oorspronkelijke Hebreeuwse versie. [2]

We zien dat er op andere plekken ook toevoegingen zijn gedaan in de Griekse vertaling we lezen in het boek op Job 42;17 in de Hebreeuwse versie van de Tenach het eindigt met; “So job died, being old and full of days”. Terwijl de Griekse vertaling de volgende toevoeging bevat; “He shall resume life a second time with those whom the Lord shall recover”. Deze toevoegingen die niet toebehoren tot de oorspronkelijke tekst werden dus als geïnspireerd geacht door de vroege christenen, waaronder Paulus en Lucas. [3]

Op bladzijde 72 uit het werk van James M.Robinson lezen we het volgende; “in het verhaal over Jezus als kind citeert hij (Lucas) Psalmen die duidelijk aanleunen tegen de Psalmen in de Griekse vertaling van het Oude Testament”.

De christelijke geleerden (lardner, Adam Clarke, Horne, Dr.Kennicott) zijn het over eens dat de Griekse vertaling  toevoegingen bevat ten opzichte van de Hebreeuwse versie.

 

[1] Rahmetullah Karanvi, Izhar ul Haqq, part 4, 4-36.

[2] Rahmetullah Karanvi, Izhar Ul Haqq, part 4, 4-40.

[3] Rahmetullah Karanvi, Izhar Ul Haqq, part 3, 3-96.