Home / Authenticiteit van de Bijbel (page 5)

Authenticiteit van de Bijbel

Manuscript verschillen in Lucas 6;1-6

Schaff’s popular commentary of the new testament staat het volgende; “Luke 6:5. In one of the old manuscripts, this verse is placed after Luke 6:10, and instead”. In deze manuscript (codex Bazae) begint vers vijf van hoofdstuk 6 dus pas na vers tien. In de Codex Bazae een manuscript daterend uit de vijfde eeuw is er een toevoeging dat ook ... Read More »

Drie sterke punten in debat met Evangelisten

Punt 1; Welke Pentateuch is authentiek en geïnspireerd? De Hebreeuwse Pentateuch, De Griekse vertaling, of de Sanmartian versie, die onderling talloze verschillen vertonen. De Griekse vertaling en de Samartiaanse versie hebben 900 overeenkomsten die verschillen met de Hebreeuwse versie. En de Samartiaanse versie heeft 6000 verschillen die verschilt van de Hebreeuwse versie. (Mustafa El Azaami, The history of the Quranic ... Read More »

Zegt de ongelovige Thomas in johannes 20;28 dat Jezus God is?

De christenen claimen dat de ongelovige Thomas jezus duidelijk ‘ho theos’ noemde wat ’the God’ betekent. Aangezien uit de tekst niet valt op te maken dat Jezus bezwaar tekende zou Jezus wel God moeten zijn, aldus de claim van de christenen. Dit zou in vers 28 van hoofstuk 20 van johannes staan; “28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: ... Read More »

Zegt Johannes 9:38 dat Jezus aanbeden moet worden?

In johannes hoofdstuk 9 wordt een blinde man genezen door Jezus. Daarin zegt de blinde man ik geloof in de meester en daarna aanbidt hij hem. In Johannes 9:38 staat het volgende; “38 En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem”. Deze passage is nogal problematisch. De gehele vers ontbreekt in p75, dat dateert uit de late tweede ... Read More »

is Lucas 22:43 een interpolatie?

In een groot aantal manuscripten ontbreken deze passages. “Most notably, this passage does not appear in p69vid, p75, Nא2a, A, B, N, T, W, but it is attested in 0171, א*, 2b, D, L, Θ, Ψ, 0233.16″. (1) In Ellicotts commentary staat het volgende; “There appeared an angel unto him from heaven.—This and the following verses are omitted by not ... Read More »

Matteus 6:13 bevat een toevoeging

De zogenoemde ‘doxology’ die voorkomt in Matteus 6:13 is een toevoeging. Het gaat om het volgende stukje; “Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen”. Adam Clarke zegt het volgende in zijn commentaar; “for thine is the kingdom, etc. – The whole of this doxology is rejected by Wetstein, Griesbach, and the ... Read More »

Schreef Mozes (vrede zij met hem) de huidige Thora deel 4?

Vele christenen zijn van mening dat de huidige Thora het werk is van Mozes (vrede zij met hem). Alhoewel Mozes nooit de woorden; ‘Genesis’, Deuteronomium’, ‘Leviticus’, ‘Numeri’ en ‘Exodus’ heeft gebruikt, al deze namen zijn later toegekend aan de boeken. Deze woorden komen namelijk in het Hebreeuws niet voor en zijn voornamelijk Griekse en Latijnse woorden. Aan de hand van ... Read More »

Verwijst Daniel 9 naar Jezus (vrede zij met hem)?

Daniel 9 is een Bijbelpassage dat voor diverse standpunten heeft gezorgd. Oftewel, Joden en christenen zijn hierover al eeuwenlang in onenigheid. In dit stukje werk zullen Daniel 9 grondig bestuderen en alle zaken hierover analyseren, opdat we gezond beeld hebben van Daniel 9. De Joodse Rabbijn Moshe Shulman heeft het volgende te zeggen hierover in zijn werk, ‘ Daniel 9–ItsChronology ... Read More »

Kerkvader Augustinus (354-430) en zijn corruptie aan Johannes 17;3

We zien in de Bijbel enkele problematische passages die de Drie-Eenheid tegenspreken. Zodoende ziet Saint Ambrose (397) Marcus 13;32 als een problematische passage. Evenzo vindt kerkvader Augustinus dit met betrekking tot Johannes 17;3. Deze passage werd namelijk door Arianen (volgers van de kerkvader Arius) gebruikt om de Goddelijkheid van Jezus te ondermijnen. (1) Volgens de Arianen was Jezus slechts een ... Read More »