Home / Authenticiteit van de Bijbel (page 6)

Authenticiteit van de Bijbel

Toevoegingen aan Openbaringen van Johannes 1;8 en 1;11

Het Bijbelgeschrift openbaringen van Johannes kent meerdere toevoegingen. In Openbaringen 1;8 is het stukje; “ik ben het begin en het einde“, een toevoeging dat niet voorkomt in de vroegste manuscripten. Dit geldt tevens voor openbaringen 1:11 waarbij evenmin dezelfde woorden zijn toegevoegd. De Bijbel commentatoren zeggen het volgende over Openbaringen 1:8 Critical notes on the Bible commentary the beginning and ... Read More »

Johannes 21:24 is een toevoeging aan de Bijbel.

Christenen claimen weleens, wij zijn instaat om toevoegingen te verifiëren, aan de hand van onze brede manuscript traditie. Wat vele christenen echter niet weten is het feit dat zelfs aan de vroegste manuscripten toevoegingen zijn gedaan. Een goed voorbeeld hiervan is Johannes 21;24, die in alle vroegste manuscripten voorkomt van de Bijbel, niettemin is het een toevoeging. Westcott zegt het ... Read More »

Corruptie aangebracht aan de Hebreeuwse Thora en de Septuagint

In deuteronomium 27:4 die de joden en christenen vandaag de dag in handen hebben, staat aangegeven dat er een altaar gebouwd moet worden op de berg Ebal. Zowel in de Masoretische tekst als de Septuagint (Griekse vertaling), staat aangegeven dat de altaar gebouwd moet worden in de berg Ebal. Daarentegen lezen we in de huidige Samartiaanse thora, dat de altaar ... Read More »

Aanpassingen aan de Thora in Rabbijnse bronnen deel 2

In de ‘Catholic Encyclopedia’ dat is uitgegeven in 1913 wordt op basis van historisch kritisch onderzoek het volgende geconstateerd;  “Er zitten toevoegingen, aanpassingen en veranderingen aan de huidige Thora”. (1) Ook in de huidige Katholieke Encyclopedia wordt aangegeven dat geen enkel boek ons in zijn oorspronkelijk staat heeft bereikt. Elk boek kent toevoegingen of aanpassingen wordt er aangegeven”. (2) In ... Read More »

Aanpassingen aan de Thora in Rabbijnse bronnen

De rabbijnse bronnen spreken over 11 tot 18 aanpassingen van de soferim aan het oude testament. De soferim waren de Rabbijnen die verantwoordelijk waren voor het waarborgen van de Thora na de Babylonische ballingschap van de joden. Onder de Rabbijnse literatuur staat dit ook wel bekend onder het begrip; ’tiqquney soferim’, wat verbeteringen of aanpassingen betekent aangebracht door de soferim. ... Read More »

Kerkvader Jerome en veranderingen aan de Thora

Paulus schrijft het volgende in galatan 3:10; Vervloekt is een ieder die niet blijft in alle dingen die in de boekrol der Wet geschreven staan om ze te volbrengen.” Deze passage heeft Paulus overgenomen van deuteronomium 27:26, echter citeert Paulus deze passage dat niet overeenkomt met de masoretische tekst. In de Masoretische tekst lezen we het volgende ‘Deuteronomium 27:26’; ‘Vervloekt ... Read More »

Contradictie tussen de Septuagint en de Masoretische tekst.

De periode vanaf de zonnevloed dat plaatsvond ten tijde van Noah tot aan de periode van Abraham verschilt in de Septuagint en de Masoretische tekst. Volgens de Septuagint bedroeg de periode van de zonnevloed tot aan Abraham, namelijk 1072 jaar. Niettemin zou deze periode volgens de Masoretische tekst 290 jaar bedragen. De vroege kerkvader Augustinus (354-430) zegt hierover het volgende; ... Read More »

Een toevoeging aan de Thora; Deuteronomium 34:10

In deuteronomium 34;10 lezen we het volgende; “En er stond geen profeet meer op in Israel, gelijk Mozes, dien de Heere gekend had, van aangezicht tot aangezicht”. In Benson commentary staat hier het volgende over; “From these words it plainly appears that this chapter, at least this verse, could not have been written till long after Moses’s death, when a ... Read More »

Matteus 17;21 een toevoeging aan de Bijbel

In Matteus 17;21 lezen we het volgende; “21 Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten.” Deze passage ontbreekt in twee duidelijke manuscripten daterend uit de vierde eeuw. Het ontbreekt in de Codex Vaticanus B en het is als een toevoeging op een latere tijdstip aangebracht aan de Codex Sinaiticus, die beiden dateren uit de vierde eeuw. ... Read More »

Contradicties tussen de Bijbel en de kerkvaders

In de geschriften van de kerkvaders zien we overleveringen die tegenstrijdig zijn met de overleveringen in de Bijbel. Een simpele voorbeeld hiervan is de kerkvader Origenes (het jaar 240) die in zijn commentaar op johannes 1;28, het woord ‘Bethany’ wijzigt in ‘Bethabara’ ondanks dat bijna alle manuscripten ‘Bethany’ hebben. Dit is echter niet het enige voorbeeld van een overlevering in ... Read More »