Home / Tegenstrijdigheden in de Bijbel / De verkeerde verwijzing in Johannes 13;18

De verkeerde verwijzing in Johannes 13;18

In Johannes 13:18 staat het volgende; “ik doel niet op jullie allemaal; ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de schrift staat zal in vervulling gaan; “hij die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd”.

Volgens het Bijbelgeschrift Johannes zou Jezus dus gezegd hebben dat een profetie in vervulling is gegaan die zijn gesproken in het Oude Testament. Het Bijbelgeschrift Johannes verwijst naar de psalmen 41 vers 9, waarin het volgende staat; “Zelfs mijn beste vriend op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd”.

Indien psalmen 41 van toepassing is op Jezus dan zou dit betekenen dat Jezus een zondaar is. We lezen namelijk in de psalmen 41 vers 5; “genees mij, ik heb tegen u gezondigd”.

Zodoende als de psalmen 41 vers 9 van toepassing is op Jezus, dan betekent dit dat Jezus niet vrij is van zonden. Dit is echter in volledige contradictie met het Nieuwe Testament.