Home / Islam en de benadering van de evangelisten / Wijst Soerah 6 vers 115 dat de Bijbel en Thora onveranderd zijn?

Wijst Soerah 6 vers 115 dat de Bijbel en Thora onveranderd zijn?

Wijst soera 6 vers 115 erop dat de Bijbel en Thora onveranderd zijn?

Dit vers wijst niet op de geschriften van de joden en christenen, maar op het oordeel van Allah die niet te veranderen is.

Het vers zegt het volgende; Hetgeen wat Allah heeft gesproken zal gebeuren, dit kan niemand veranderen. Het vers gaat dus over de belofte van Allah dat niemand kan veranderen. De belofte voor een overwinning of de belofte dat de gelovigen het paradijs zullen betreden.

Ibn katheer geeft dit als volgt aan in zijn tafseer: “niemand kan de oordeel van Allah veranderen, niet in het huidige leven en niet in het hiernamaals”. (1)

Imam Tabari (vrede zij met hem) zegt het volgende in zijn commentaar; “niemand kan de toekomst veranderen, hetgeen zal plaatsvinden wat Allah heeft belooft in zijn boeken”. De toekomst zal dus volgens de wil van Allah plaatsvinden en deze kan niemand veranderen. (2)

Imam Qurtubi levert over van Al Ramaani die het weer overlevert van Qatadaah (Moge Allah hen genadig zijn) dat niemand de oordeel van Allah kan veranderen”. Het woord (kelimeti) duidt dus niet op de geschriften van de joden en christenen, maar op de oordeel van Allah, die onveranderlijk is. (3)

(1) ibn Katheer, tafseer commentaar op soera 6 vers 115.

(2) Imam Tabari, Tafseer al Jami’al Ahkaam al Quraan, commentaar op soera 6, vers 115.

(3) Abdullah Al Qurtubi, tafseer Al Quran, commentaar soera 6 vers 115.