Home / Actualiteit en het christendom / Haat God bepaalde mensen?

Haat God bepaalde mensen?

Sommige christenen claimen vaak dat God iedereen lief heeft. Dit komt echter niet overeen met het OT waar God een hekel heeft aan de goddelozen.

Hosea 9: 15

9In Gilgal bleek al dat ze zondigden. Daar heb Ik hen ook voor het eerst gehaat. Ik zal ze uit mijn land verdrijven vanwege hun afgoderij. Ik zal hen niet langer liefhebben, want al hun leiders zijn rebellen.

Psalm5;

6Hoogmoedige zondaars
kunnen uw onderzoekende blik niet doorstaan,
omdat U hun slechte daden haat.

Psalm 139:

19Mijn God, wilt U uw tegenstanders doden?20Zij zeggen boosaardige dingen tegen U

21Ik moet immers wel de mensen haten die U haten, Here?
Ik heb een diepe afkeer van mensen die tegen U in opstand komen.
22Ik voel een diepe haat tegen hen
en beschouw hen als mijn eigen vijanden.