Home / Antwoord op artikelen van evangelisten (page 4)

Antwoord op artikelen van evangelisten

Weerlegging op Dennis Honing de criticaster.

Dennis honing schrijft het volgende; “de metgezellen van Mohammad waren er terughoudend in om geslachtsgemeenschap te hebben met de vrouwelijke krijgsgevangen in het bijzijn van hun ongelovige mannen”. (1) Ik weet niet waar Dennis Honing dit heeft gelezen, maar indien de ongelovige man van de vrouwelijke krijgsgevangene ook tussen de krijgsgevangenen zit dan is het niet islamitisch voltrokken huwelijk ook ... Read More »

Refuting ISIS

Er wordt weleens beweerd dat de honden van ISIS islamitisch correct handelen. Enkele goedgelovige moslims claimen dit op basis van tekort aan kennis. Maar ook evangelisten maken misbruik van isis. We zien dat een evangelist een video heeft gemaakt waarin hij probeert aan te tonen dat ISIS volgens de islam handelt. 1: isis heeft in Deir-ez Zor een soennitische stam ... Read More »

Evangelistische inconsistentie; fabeltjes in de islam!

Een groep evangelisten die eerder in debat zijn gegaan met ons claimen dat er vele fabeltjes zitten in de Islam. Ze citeren uit de hadieth van de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en enkele Koran passages die volgens hen zouden duiden dat er fabeltjes zijn overgeleverd in de Islam. In de desbetreffende artikel komt allereerst zwakke overleveringen ... Read More »

Response op David Lebbeus

Hij haalt de volgende overlevering aan om te claimen dat de compilatie onder het regime van Ottman ibn Afwan (Moge Allah tevreden met hem zijn) een definitieve compilatie was in tegenstelling tot zijn compilatie onder Abu Bakr Siddiq (moge Allah tevreden met hem zijn). Hierbij probeert hij te bewijzen dat enkele verzen ontbraken in de suhuf van Abu Bakr Siddiq. ... Read More »

Response op het artikel “Embryologie in de Koran”

Enkele kansloze evangelisten hebben een artikel opgesteld “Embryologie in de Koran”. We zullen hier kort reageren op de claim van de evangelist dat de Koran is gecompileerd rond het jaar 653. Hij (de evangelist) schrijft het volgende; “Daarom zullen we aantonen dat de lectuur aangaande Griekse wetenschap, in de tijd dat de Islam ontstond, zeer goed beschikbaar was voor de ... Read More »

Antwoord op ongefundeerd Islamkritiek : Taqiyyah

Inhoudstafel : – 1 Inleiding – 2 Wat is Taqqiyah ? – 2.1 Foute claim – 2.2 Tafsir – 2.3 Liegen in de Bijbel – 3 Praktisch voorbeeld – 4 Eindconclusie 1 Inleiding Als je bekend bent met de Apologetische wereld, dan zal je als moslim snel botsen tegen het woord “Taqiyyah”. Voor je het weet zal je beschuldigd worden ... Read More »

Response op het artikel Paulus vs Mohammed

Een vooraanstaande evangelist claimt dat de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) meerdere malen een poging heeft gedaan tot zelfmoord Hierbij baseert de evangelist zich op de volgende overlevering; “But after a few days Waraqa died and the Divine Inspiration was also paused for a while and the Prophet became so sad as we have heard that he ... Read More »

Weerlegging op video : “Het offer van Abraham: voorschaduw van het offer van de Vader”

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij ... Read More »

Zeggen joden dat Uzayr de zoon van Allah is?

Zeggen joden dat Uzayr de zoon van Allah is? Ibn Kathir en imam Tabari (moge Allah hen genadig zijn) overleveren van de geleerde al-Suddi en anderen, dat het standpunt dat ‘Uzayr de zoon van God is, werd aangehangen door een groep onwetende joden die met deze bewering kwamen. (1) Al Qurtubi levert over dat Naqqash zei dat er geen jood ... Read More »