Home / Antwoord op artikelen van evangelisten (page 2)

Antwoord op artikelen van evangelisten

Zijn er andere kleding voortschriften voor de slavin in de islam?

“Not resemble the free woman” komt niet voor in de versie van el mebsuat. In de versie van imam bayhaqi komt het wel voor en in een zwakke overlering in de musannaf van abderrak als volgt voor: Umar saw one of our maidservants wearing a veil and he flogged her. Umar said: Do not resemble free women. Source: Muṣannaf Ibn ... Read More »

Staat er in sahieh buhari dat de bouw van 2 masjids (gebedsruimtes) slechts 40 jaar was?

Sahieh Bukhari, Volume 4, Book 55, Number 585: Narrated Abu Dhar: I said, “O Allah’s Apostle! Which mosque was first built on the surface of the earth?” He said, “Al-Masjid-ul-Haram (in Mecca).” I said, “Which was built next?” He replied “The mosque of Al-Aqsa (in Jerusalem).” I said, “What was the period of construction between the two?” He said, “Forty ... Read More »

Zegt de hadieth dat de metgezellen van de profeet sav geen geslachtsgemeenschap wilden met slavinnen omdat ze heidenen waren?

“Abu Sa’id al-Khudri reported that at the Battle of Hanain Allah’s Messenger sent an army to Autas and encountered the enemy and fought with them. Having overcome them and taken them captives, the Companions of Allah’s Messenger seemed to refrain from having intercourse with captive women because of their husbands being polytheists. Then Allah, Most High, sent down regarding that:” ... Read More »

Impliceert soera 65:4 dat je mag trouwen met meisjes die niet de puberteit heeft bereikt?

Allereerst het woord dat in sura 65:4 wordt gesproken over ‘Nisaikum’ dit impliceert slechts vrouwen. Het woord maakt geen onderscheid voor meisjes of volwassen vrouwen, de context is bepalend. In soera Nisa (hoofdstuk 4) vers 43 werd het gebruikt voor volwassen vrouwen. Want het aanraken van een minderjarig meisje verbreekt niet de wassing. Ten tweede geeft soera an nisa vers ... Read More »

Droeg de profeet sav op om honden te vermoorden?

De hadieth kunnen als volgt opgesomd worden: Bukhari Vol. 4, #540, Abu Dawud #2839, Muslim #3814, Muslim #Number 055, Muslim #3813, #3814 says Het is verboden zoals ibn abdelbarr aangeeft om honden te doden die niet gevaarlijk zijn voor mensen. Ibn kudame levert over dat enkel aanvallende honden oftewel agressieve honden die mensen aanvallen vermoord mogen worden andere mag het ... Read More »

Zei de profeet sav luister naar de heerser al is hij een zwarte Ethiopiër?

Narrated Anas bin Malik: Allah’s Messenger (ﷺ) said, “You should listen to and obey, your ruler even if he was an Ethiopian (black) slave whose head looks like a raisin.” (Sahih al-Bukhari 7142) In zijn sharh schrijft ibn hadjar het volgende; ”  قَوْلُهُ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ وَاحِدَةُ الزَّبِيبِ الْمَأْكُولِ الْمَعْرُوفِ الْكَائِن من الْعِنَب إِذا جف انما شَبَّهَ رَأْسَ الْحَبَشِيِّ بِالزَّبِيبَةِ ... Read More »

Het verkopen van ummu’l veled is dat toegestaan in de islam?

De islam heeft ten doel om slaven en slavinnen vrij te geven. 1 van de voorwaarde om een slavin te nemen is dan ook dat je de intentie hebt om haar te bezwangeren dit is de opinie van de grote geleerde van de salaf Ebu Yusuf (gestorven 170). Omdat ze zwanger raken kan een ummu Walad niet meer verkocht worden ... Read More »

Leeftijd aisha ra was zij 9 jaar oud toen zij het huwelijk volmaakten?

1: het is een mening van de klassieke geleerden dat zij 9 jaar oud was toen Aisha het huwelijk consumeerde met rasoel sav. Hierbij had de profeet sav 3 jaar lang gewacht, alvorens hij het huwelijk consumeerde met haar. Waarop zij mentaal en fysiek klaar was voor het huwelijk. Het wachten geeft aan dat de profeet sav heeft gewacht totdat ... Read More »

Zijn vrouwen half zo intelligent als mannen volgens de Islam?

Bismillah ar-Rahman ar-Rahiem – In de Naam van Allah de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt ... Read More »

Overlevering van ibn umar, gaat deze over preservatie van de Koran?

imam soejoeti heeft in zijn werk al itqaan de overlevering opgenomen niet in de categorie preservatie van de Koran, want daar gaat het niet over, maar abrogatie van de Koran. Deze hadieth is een uitleg van soera al baqara 106, waarbij Allah bepaalde verzen doet vergeten en waardoor het geen onderdeel meer vormt van de Koran. In het engels kan ... Read More »