Home / Antwoord op artikelen van evangelisten (page 3)

Antwoord op artikelen van evangelisten

Bevat Surah 23:14 een wetenschappelijke fout?

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij ... Read More »

Geeft de hadieth in Bukhari aan dat er in de ene vleugel van de vlieg genezing zit en in de andere niet?

Sahih bukhari 3320: Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said “If a house fly falls in the drink of anyone of you, he should dip it (in the drink) and take it out, for one of its wings has a disease and the other has the cure for the disease. Bacteriën zijn ontdekt door de franse bioloog Louis Pasteur. In de ... Read More »

Weerlegging op het artikel van Deo Volente NL met betrekking tot “müellefe- kulûb”

Muellif komt van het stamwoord ‘elf’ en betekent; het dichter bij elkaar brengen, het samenbrengen, en het klaarstomen of winnen van de harten”. De profeet sav heeft verschillende leiders of vooraanstaande of bepaalde individuen voorzien van giften of gunsten. Om hun hart te winnen voor de islam, of om hun vijandschap te peilen of om hun vijandschap te verminderen. De ... Read More »

Is samiri die in de Koran wordt beschreven een Samartiaan?

Christenen claimen dat de Koran aangeeft Samiri die de israelieten op het idee bracht om een gouden kalf te maken, zou behoren tot de samartianen en dat dit een anachronistische claim is, klopt deze bewering van de christenen? Zamaksharee geeft in diens tafseer El kassaf aan dat samarti waarin Moesa as in gesprek mee is, oorspronkelijk komt van een volk ... Read More »

Citeert de Koran van Apocriefen zoals de christenen claimen deel 3?

We zullen het aantal voorbeelden uit de Nieuwe Testament die uit joodse tradities citeren of uit apocriefen uitbreiden. Het eerste voorbeeld komt uit de brieven van Paul, 1 corinthians 10;4. Hierin staat; “The spiritual rock that followed them”. Matthew poole commentaryyet we no where read in the history of the Jewish journeyings to Canaan, that the rock followed them. But ... Read More »

Citeert de Koran van Apocriefen zoals de christenen claimen?

We zullen het even kort samenvatten voor de christen. 1: uw Bijbel citeert uit apocriefen; Zodoende citeert the episte of jude vers 14 en 15 uit the book of enoch die niet als authentiek wordt beschouwd. Tertullianus verwijst hiernaar en zegt dat omdat the epistle of jude citeert uit the book of enoch dat het boek wel authentiek moet zijn. ... Read More »

Citeert de Koran van Apocriefen zoals de christenen claimen deel 2?

Written by Ali Reza. Pagans en Niet-canonieke boeken waaruit de Bijbel citeert, The Greek tragedy Agamemnon by AischylosActs 26:14 “14 And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? it is hard for thee to kick against the pricks. New English ... Read More »

Weerlegging op Deo volente NL; Bekering van Rapper Kempi

Deo volente NL claimt dat ebu bekir siddik bij het vrijkopen van de slaaf een andere zwarte slaaf inruil daarvoor gaf. Allereerst spreken genoeg overleveringen in tegenstelling tot de overlevering in ibn ishaq, dat hij geen slaaf als ruil gaf voor bilal maar dat hij bilal vrijkocht voor 100-140 dirham. Dus als we die overleveringen in overweging gaan nemen dan ... Read More »

An examination of 37:103 in the early qur’an manuscripts

A claim was made by some that the Samarkand codex is textually a lot different when compared the standard version of the Qur’an. A facsimile edition is available at corpus coranicum. Unfortunately, I could not get my hands on the fascimile edition published in 2004 by the Islamic University of Tashkent. The “Uthman” qur’an in Tashkent is promoted by many ... Read More »

De naam van God is dat YHWH?

Bart Ehrman schrijft het volgende erover; Of course the name Yahweh is not found in the NT at all, since it is a Hebrew word and the NT is written in Greek. The NT does not give God a personal name. (1) Volgens de evangelisten is, Al shaddai een titel maar zijn naam is yhwh. Abraham kende de naam YHWH ... Read More »